Apskati e-klasē jauno stundu sarakstu!

Iepriekšējā vakarā pieslēdzies e-klasei, lai varētu plānot nākamās dienas režīmu, tiešsaistes laikus un saņemtu uzdevumus no mācību priekšmetu skolotājiem.

Darbus skolotājiem iesniedz noteiktajos laikos! Ja to nevar veikt attaisnojošu iemeslu dēļ informē mācību priekšmeta skolotāju un vienoties par laiku, kad darbi tiks iesniegti.

Regulāri sazinies ar skolotājiem, lai konsultētos par uzdevumiem un saņemtu ieteikumus tālākam darbam.

Ja nevari piedalīties, attālinātās mācīšanās procesā, vecāki informē klases audzinātāju. Ja nepiedalīsies mācību procesā – neveiksi, nekomunicēsi, tas tiks uzskatīts par neattaisnotu kavējumu.

Katru dienu atrodi laiku pastaigām svaigā gaisā un fiziskajām aktivitātēm.

Esi atbildīgs, paliec mājās, mācies attālināti, mums noteikti izdosies!