Dalībnieki.

Konkursā var piedalīties 6. – 9. klašu skolēnu komandas. Vienā komandā jābūt pieciem skolēniem. Komandas var būt jauktas (viens dalībnieks no 7. klases, viens no 9. klases utml.). Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta tiks piešķirta komandai, kurā piedalās jaunāko klašu skolēni.

Laiks.

Uzdevumu atbildes no 31. oktobra līdz 10. novembrim (ieskaitot) jānosūta Grobiņas Eiropas klubam uz e-pastu: t.virbule@gmail.com . Par savlaicīgu darbu iesūtīšanu tiks piešķirti papildus punkti (1 punkts par dienu)

I kārtas konkursa veiksmīgākās komandas tiks uzaicinātas uz Eiropas kluba II kārtas konkursu 24. novembrī

Uzaicinātās komandas tiks paziņotas 13. novembrī

No interneta pārkopēti teksti netiks pieņemti!

Uzdevumi

Lejuplādēt!