I kārta

Dalībnieki.

Konkursā var piedalīties 6.-9.klašu skolēnu komandas. Vienā komandā jābūt pieciem skolēniem. Komandas var būt jauktas (viens dalībnieks no 7.klases, viens no 9.klases utml.). Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta tiks piešķirta komandai, kurā piedalās jaunāko klašu skolēni.

Laiks.

Uzdevumu atbildes no 10.oktobra līdz 23.oktobrim (ieskaitot) jānosūta Grobiņas Eiropas klubam uz E-pastu: guntis.vilumsons@inbox.lv Par savlaicīgu darbu iesūtīšanu tiks piešķirti papildus punkti (1 punkts par dienu).

I kārtas konkursa veiksmīgākās komandas tiks uzaicinātas uz Eiropas kluba II kārtas konkursu 9.novembrī.

Uzaicinātās komandas tiks paziņotas 31.oktobrī.

Neklātienes konkursa uzdevumus elektroniskā formā jūs atradīsiet interneta vietnē https://grobinasskola.lv

No interneta pārkopēti teksti netiks pieņemti!

Vēlam veiksmi!

Uzdevumi (lejuplādēt)