Dalībnieki.

Konkursā var piedalīties 7.-9.klašu skolēni gan individuāli, gan komandās. Vienā komandā var būt ne vairāk kā pieci skolēni. Komandas var būt jauktas (viens dalībnieks no 7.klases, viens no 9.klases utml.). Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta tiks piešķirta komandai, kurā piedalās jaunāko klašu skolēni.

Laiks.

Uzdevumu atbildes no 4.novembra līdz 17.novembrim (ieskaitot) jānosūta Grobiņas Eiropas klubam uz e-pastu: guntis.vilumsons@inbox.lv Par savlaicīgu darbu iesūtīšanu tiks piešķirti papildus punkti (1 punkts par dienu).

Neklātienes konkursa uzdevumus elektroniskā formā jūs atradīsiet interneta vietnē https://grobinasskola.lv/

No interneta pārkopēti teksti netiks pieņemti!

Vēlam veiksmi!

Konkursa uzdevumi.