I kārta

Dalībnieki.

Konkursā var piedalīties 6.-9.klašu skolēnu komandas. Vienā komandā jābūt pieciem skolēniem. Komandas var būt jauktas (viens dalībnieks no 7.klases, viens no 9.klases utml.). Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta tiks piešķirta komandai, kurā piedalās jaunāko klašu skolēni.

Laiks.

Uzdevumu atbildes no 7.oktobra līdz 25.oktobrim (ieskaitot) jānosūta Grobiņas Eiropas klubam uz e-pastu: guntis.vilumsons@inbox.lv Par savlaicīgu darbu iesūtīšanu tiks piešķirti papildus punkti (1 punkts par dienu).

I kārtas konkursa astoņas veiksmīgākās komandas tiks uzaicinātas uz Eiropas kluba II kārtas konkursu 6.novembrī Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā aktu zālē. Katra uzaicinātā komanda saņems nelielu mājas darbu.

Uzaicinātās komandas tiks paziņotas 30.oktobrī. Neklātienes konkursa uzdevumus elektroniskā formā jūs atradīsiet interneta vietnē https://grobinasskola.lv/

No interneta pārkopēti teksti netiks pieņemti!

Uzdevumi

Vēlam veiksmi!