Eiropas kluba konkursa pirmajā kārtā kopumā piedalījās 9 komandas. Paldies visiem par piedalīšanos, konkursa II. kārtā piedalās visas komandas. Tās ir: Z.Mauriņas Grobiņas novada vidusskola. "Vēsturnieces" (7.c kl.); J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola "Čakstes skolas muzejnieki"(6.-9.kl.); Pāvilostas pamatskola. "AGARD" (8.kl.); Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskola “Paliekam mājās” (8.b-9. b kl.); Z.Mauriņas Grobiņas novada vidusskola. "Kurši" (9.b kl.); Z.Mauriņas Grobiņas novada vidusskola. (9.d kl.)(2); Z.Mauriņas Grobiņas novada vidusskola. (9.d kl.)(1); Z.Mauriņas Grobiņas novada vidusskola. "Mašīna" (8.a kl.). Uzdevumus pildīja arī Z.Mauriņas Grobiņas novada vidusskola. 9.A klases nepilnā komanda, kas piedalīsies arī konkursa otrajā kārtā. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta tiks piešķirta komandai, kurā piedalās jaunāko klašu skolēni. Priecājamies par Jūsu atsaucību!

Laiks.

Uzdevumu atbildes no 5. maija līdz 10. maijam (ieskaitot) jānosūta Grobiņas Eiropas klubam uz E-pastu: guntis.vilumsons@inbox.lv Par savlaicīgu darbu iesūtīšanu tiks piešķirti papildus punkti (1 punkts par dienu).

Uzdevumus lejuplādēt šeit!

No interneta pārkopēti teksti netiks pieņemti!

Vēlam veiksmi un veselību!