29.martā Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas mūzikas programmas skolēni devās sevi apliecināt V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā Nīcas kultūras namā. Konkursam šajā gadā 5 gadu jubileja un vispirms novēlam Nīcas mūzikas skolai iesākto kopmuzicēšanas tradīciju tikpat sekmīgi turpināt!

Šajā reizē mūsu skolas audzēkņi kuplā skaitā pārstāvēja šo konkursu, kurā piedalījās 16 mūzikas skolu dažādi ansambļu sastāvi.

Klavieru duetu kategorijā jaunākajā grupā piedalījās Darja Avaņesova un Karolīna Markus-Narvila, bet vecākajā grupā Elza Zvirbule un Agnete Striela. Abi ansambļi savās grupās ieguva 3. vietu. Apsveicam meitenes un skolotājas!

Mazo kameransambļu kategorijā piedalījās vidējās un vecākās grupas ansambļi:

  • Karolīna Markus-Narvila, Madara Meldre, Elizabete Jesere- 3. vieta;
  • Marta Lagzdiņa, Katrīna Mironova- Atzinība;
  • Marta Lizete Jonase, Ance Grīnfelde, Katrīna Holštroma;
  • Pēteris Bardulis, Lisa Rasmusena, Elza zvirbule- 3. vieta;
  • Līva Bardule, Pauls Skābardis, Ruta Volgemute- Atzinība;
  • Madars Podnieks, Roberts Preiss, Nikola Golovānova- Atzinība.

Šajā mācību gadā ansambļu sastāvos esam pārstāvējuši vairākus konkursus, ar šo Nīcas konkursu mūsu maratons noslēdzas. Esam gandarīti par paveikto, esam ieklausījušies citu dalībnieku izpildījumos, mācījušies analizēt pašiem savu uzstāšanos, izpratuši instrumenta spēlēšanas regularitāti.

Paldies visiem pedagogiem, kuri ieguldīja darbu, prata motivēt savus skolniekus. Visiem kopā ir veidojusies jauna pieredze programmas izvēlē un tās atskaņošanā, sadarbojoties vienam ar otru.

Izturību un muzicēšanas prieku nezaudēt lēni plaukstošajā pavasarī!

Mūzikas programmas vadītāja Anita Elere