Šodien jau septīto gadu projekta "Esi Līderis!" izlaidums mūsu skolā. Tradicionāli šajā svinīgajā pasākumā klātesoši ir projekta vadības pārstāvji un pašvaldības vadītājs. Izlaidums pamatskolas posmā šodien ir Evijai Pelcerei un Paulai Simaitei, bet vidusskolā - Evelīnai Jansonei un Sanijai Feodosovai. Programmas vadītāja un iedvesmotāja ir skolotāja Ilze Kāle. Lai iegūtās zināšanas noder un tiek pielietotas ikdienā!