Erasmus+ projekta "Radošums un motivācija" ietvaros Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas skolotājas Liene Logina,Iveta Skubiņa un Andra Bumbiere no 21.-25.oktobrim apmeklēja projekta sanāksmi Aradā-Pankotā, Rumānijā.

Skolotājām ir iespēja apmeklēt Pankotas liceju(skolu), bērnudārzu un iepazīt Rumānijas izglītības iestādes un pašu sistēmu kopumā, smelties idejas kā padarīt mācību procesu saistošāku skolēniem.