12.februārī 2. b klases skolēni devās uz Liepāju ekskursijā uz Liepājas Tramvaju depo.

Skolēni iepazinās ar darba vidi, uzzināja, par uzņēmuma darbību, pakalpojumiem, uzzināja, kādas profesijas, prasmes un izglītība nepieciešama, lai strādātu tramvaju depo.

Pasākums notika projekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vidējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

Inga Mikuļska, pedagogs karjeras konsultants