📚Skolu programma "Dzīvei gatavs" ir atbalsts skolotājiem un palīgs mācību priekšmetu satura apguvē, lai skolēni gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē.

💡Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā pie 6.klašu grupām viesojās AS "Sadales Tīkls" pārstāve D.Gulbe, sniedzot plašāku izpratni par elektrodrošību, bet 8.klašu jauniešus Valsts ieņēmumu dienesta galvenā inspektore A.Kaira iepazīstināja ar nodokļu sistēmu Latvijā.