29.janvāra rīts izvērsās nedaudz atšķirīgāks no citiem. Skolā viesojās, ar noteiktu mērķi, Grobiņas vidusskolas bijušais absolvents, grobiņnieks Andris Leimants. Viņa vizītes mērķis bija skolai uzdāvināt Grobiņas skolas liecību, kas datēta ar 1886./1887.m.g. ziemu. Tā ir neparasta sajūta, turēt rokās dokumentu, kurš atnes vēstis no 19.gadsimta.

Šī liecība ir piederējusi Grobiņas skolas skolniecei Katrīnei Emburgis, kura skolā mācījusies trešo ziemu. Pēc liecības varam redzēt, ka jau tad ir vērtētas sekmes, uzvešanās, uzcītība, kavējumi, protams, arī mācību zināšanas katķismā, bībeles stāstos, baznīcas stāstos, lasīšanā, ortogrāfijā, kaligrāfijā, galvas rēķinos, tāfeles rēķinos, ģeogrāfijā, vēsturē, dziedāšanā, zīmēšanā. Liecību savā kaligrāfiskajā rokrakstā aizpildījis skolotājs I.Vītiņš.

Meitene, skolniece Katrīne ir dzīvojusi “Labrenču” mājās netālu no Dubeņiem Šobrīd, kad tiek apkopoti materiāli, agrāko laiku liecības, par izglītību Grobiņā gatavojoties 2021.gada salidojumam, tad šī ir izcila vērtība, pierādījums tā laika izglītībai.

Nozīmīgajā mirklī klāt bija skolas absolvents Andris Leimants, skolas direktore Laila Urbāne, bibliotekāre Ilona Toropova un skolas saimnieciskās struktūrvienības vadītājs Voldis Jonass.