Projekta “Krasta vērotāji” programmā 8k klases skolēni veica pētījumu Baltijas jūras piekrastē Medzes pagasta teritorijā. Projekta mērķis ir veicināt izpratni par piekrastes bioloģisko daudzveidību un kā tās klātbūtne vai iztrūkums ietekmēs mūsu nākotni.

Skolēni izmantojot projekta autoru izstrādātās darba lapas, ar lielu interesi veica pētījumu. Piekrastes teritorijā bija jānosaka piesārņojums un tā avoti, invazīvās svešzemju augu un dzīvnieku sugas, jāatpazīst Baltijas jūrā visbiežāk sastopamos gliemjus. Pētījuma noslēgumā katrs skolēns izstrādā īsu plānu veselīgai un drošai atpūtai pie jūras.

Kopā ar skolēniem pētījumu veica skolotājas Dace Šulce un Inese Pumpure.