No 12. līdz 19. novembrim Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas Eiropas klubs ar vēstures skolotāju Gunti Viļumsonu devās braucienā uz Strasbūru, Franciju pasākumā “Euroscola”, lai apmeklētu Eiropas Parlamentu, iepazītu Parlamenta darbību, kā arī kopā ar saviem vienaudžiem no visas Eiropas apspriestu sabiedrībā un jauniešu vidū aktuālas problēmas. Apskatījām arī dažādas citas valstis, pilsētas. Brauciens notika pateicoties Eiropas Parlamenta Vēstnieku Skolai, kas ir Eiropas Parlamenta Latvijas biroja projekts, un kopā ar mūsu skolu Latviju pārstāvēja arī Priekules vidusskolas un Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēni. Projektā piedalījās pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm: Grieķijas, Zviedrijas, Lietuvas, Kipras, Vācijas, Austrijas, Beļģijas Bulgārijas, Čehijas, Somijas, Francijas, Ungārijas, Īrijas, Itālijas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Lielbritānijas u.c.

Iespaidi par braucienu bija visdažādākie, tāpēc apjautāju savus skolasbiedrus, kuri arī piedalījās šajā projektā: Helēna Anna Bunka, Diāna Marta Rence, Zane Pole, Marats Almanis, Irita Celmaine, Kristiāna Golovānova, Kristaps Kaprānovs, Baiba Kvizikeviča, Artis Papirtis, Airita Pulkstene, Madara Treimane, Anna Zemīte. Lielākajai daļai interesantākā likās tieši diena Eiropas Parlamentā, jo tur ne tikai apskatījām Parlamenta ēku, bet arī iejutāmies deputātu vietās, apspriežot un meklējot risinājumus dažādām, šobrīd aktuālām problēmām. Piemēram, jauniešu bezdarbs, Eiropas nākotne, cilvēktiesības u.c. Katram bija iespēja izteikt savus priekšlikumus vai uzdot jautājumus lielajā Plenārzalē, kur visi pulcējāmies pēc darba grupās.

Mums bija lieliska iespēja pabūt arī citās valstīs un apskatīt pilsētas, muzejus un citas ievērojamas ēkas, vietas. Kopumā pabijām sešās valstīs, kurās apskatījam un uzzinājam daudz interesanta. Francijā bez Parlamenta apskatījam arī Strasbūras vecpilsētu. Apmeklējam Mažino līniju, kas ir 20. gs. 30. gados izbūvēta nocietinājuma līnija, izbūvēta uz Francijas austrumu robežas. Apskatījām arī Mulhūzas auto muzeju, kurā ir lielākā Bugatti auto kolekcija pasaulē. Vācijā pabijām Minhenē, kur apskatījām BMW muzeju- vienu no lielākajiem auto muzejiem Eiropā, kā arī bijām Vācu muzejā, kurā apskatāmi visdažādākie tehnikas un zinātnes sasniegumi, gids izveda ekskursijā pa Minhenes vecpilsētu. Austrijā apskatījām Vīni- vienu no greznākajām Eiropas galvaspilsētām. Tur apskatījām rātsnamu, Stefana katedrāli un citas ievērojamas vietas. Braucienam jau noslēdzoties vēl palikām Polijā, Varšavā, kur apskatījām vecpilsētu.

Vislielāko pieredzi no šī projekta noteikti ieguva Helēna- mūsu Eiropas kluba prezidente, kam bija iespēja prezentēt mūsu skolu un visu Latviju vairāku simtu cilvēku auditorijas priekšā no dažādām Eiropas valstīm. Helēna saka, ka šī ir bijusi lieliska iespēja attīstīt savas angļu valodas prasmes, uzzināt par Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību kopumā, iegūt jaunus draugus un izteikt savu viedokli, domas un idejas tik lielas auditorijas priekšā.

Visi, kurus apjautāju, viennozīmīgi atbildēja, ka būtu gatavi vēlreiz piedalīties šāda veida projektā, jo no šī brauciena ir iegūta liela pieredze un daudz zināšanu, iegūti jauni draugi un apskatītas jaunas, interesantas vietas. Pārsteidza, cik izglītoti un ieinteresēti ir mūsu vienaudži no dažādām Eiropas valstīm un sapratām arī to, ka katrs mūsu viedoklis ir svarīgs, katra balss ir nozīmīga un var kaut ko mainīt. Gribam pateikt lielu paldies Eiropas Parlamenta Vēstnieku Skolai un mūsu skolas direktorei, kas atbalstīja šo projektu. Liels paldies, protams, arī mūsu vēstures skolotājam, kas mudina mūs piedalīties šādos projektos!

Madara Treimane