14.aprīlī Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas 2.k klases skolēni devās uz Medzes pagasta bibliotēku, lai iepazītos ar bibliotēkas darbu, tās izmantošanas iespējām un bibliotekāres profesiju.

Bibliotekāre mūs laipni sagaidīja, ieinteresējoši pastāstīja kā izmantot bibliotēkas krājumus, rosināja interesi par lasīšanu. Apskatījām daudz dažādas grāmatas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, vārdnīcas u.c. Aplūkojām arī pašu mazāko bibliotēkas grāmatiņu un mēģinājām lasīt grāmatu, kura domāta neredzīgiem cilvēkiem.

Klausījāmies pasaku par dzeni, spēlējām spēles, meklējām katrs savu interesantāko grāmatu. Solījāmies atgriezties Medzes pagasta bibliotēkā, lai ikdienā un vasarā cītīgi lasītu grāmatas.