ZMGv skolēnu pašpārvalde jau aktīvi sāk darboties kā Ziemassvētku brīnuma radītāji un aicina jūs piedalīties labadarības akcijā “Piepildi kurpju kasti”, lai radītu Ziemassvētku prieku bērniem Bērnu atbalsta centrā “Dzintari”.

Lai piedalītos, nekas daudz nav vajadzīgs, Tava paša vai klases kolektīva vēlēšanas un darbošanās, jo iespēja piedalīties akcijā var būt gan individuāla, gan kā klases kolektīvam! Kaste, lielums un izskats pēc Tavas izvēles.

Ja izvēlies piedalīties, pirms iegādājies dāvanas, piesakies personīgi vai E-klasē pie skolotājas Lindas Astrauskas vai Elīnas Losmanes, lai izlozētu kādai vecuma grupai un dzimumam Tev dāvana jāsagatavo, kā arī, kas būtu nepieciešams vairāk vai mazāk!

Akcija norisināsies no 01.11 - 15.12.

Gatavās kastes nogādāt Grobiņā 406.kabinetā.

Līdz Ziemassvētku brīvlaikam mēs tās personīgi nogādāsim bērniem.

Vairosim labu,
Tava skolēnu pašpārvalde