Aizvadīts jau mēnesis jaunajā mācību gadā, kurš ir bijis piepildīts ar daudz un dažādām aktivitātēm. Kārtīgi darbojušies mūsu pašu skolēni, kas jau vasarā sāka plānot jauno skolas gadu.

Augustā mūsu skolas 11. un 12.klases skolnieces Evelīna Jansone, Sanija Feodosova, Agnese Križeviča un Samanta Žvagule kopā ar skolotāju Lindu Astrausku devās 3 dienu mācībās par mentālo veselību un projektu rakstīšanu, lai veiksmīgi varētu uzrakstīt un realizēt projektu par Covid-19 pandēmijas seku mazināšanu mūsu skolā, un iegūt finansējumu, kas palīdzētu idejas piepildīt.

Tāpēc šogad ļoti ātri tika organizēta skolēnu pašpārvaldes izveide, tajā iesaistījušies daļa Grobiņas un Kapsēdes skolēni, kuri vēlas iesaistīties skolas dzīvē un padarīt to skolēniem interesantāku.

Par skolēnu pašpārvaldes prezidenti ievēlēta 11.klases skolniece Evelīna Jansone, viņas vietnieces Grobiņā – 11.klases skolniece Sanija Feodosova un 12.klases skolniece Samanta Žvagule, taču vietniece Kapsēdē 8.k klases skolniece Marta Geste. Aizvadītas jau pirmās sapulces gan Grobiņā, gan Kapsēdē un izskatīti gada plāni, piemēram, skolas instagram profila izveide, gaidāmie konkursi un citas šajā gadā plānotas aktivitātes.

Šobrīd norisinās pirmais konkurss, kas paredzēts 1.-3.klašu skolēniem, kura mērķis ir veicināt skolēnu vidū cieņpilnas savstarpējās attiecības, kas vērstas uz klases kolektīva saliedēšanu, kārtības nodrošināšanu klasē un skolā, kā arī lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Konkurss ilgs veselu mēnesi, no 20. septembra līdz 15. oktobrim. Katru nedēļu kāda klase saņem veselīgu un gardu balviņu kādā no nominācijām –

  • “Patīkami ar mums kopā pusdienot!” par labu uzvedību skolas ēdnīcā;
  • “Visas lietas savās vietās!” par sakārtotu klases garderobi;
  • “Kopā ir spēks!” par saliedētu klasi sporta stundās;
  • “Grāmatu pavēlnieki!” par cītīgu bibliotēkas apciemošanu un grāmatu lasīšanu.

“Domāju, ka šogad mūsu skolā tiks izveidotas dažādas jaunas tradīcijas, jo plāni skolēnu pašpārvaldei ir lieli. Esam noilgojušies pēc darba pēc attālinātā mācību procesa, tāpēc atgriežamies skolā gatavi darīt vēl vairāk.”

Evelīna Jansone

11.klase

skolēnu pašpārvaldes prezidente

FOTO: Projekta “Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai un psihoemocionālās labbūtības uzlabošanai mūsu skolā” mācības klātienē un attālināti.