es vēl nezinu tik daudzas lietas
bet tās, ko zinu
jau sen ir saprotamas un zināmas tik daudziem!
es vēlētos zināt kaut vienu lietu,
kuru citiem nav izdevies atklāt.
Benijs Andersens, dānu rakstnieks

Aicinām uz tikšanos topošo 1.klašu skolēnu vecākus, kuri dzīvo Grobiņā, Grobiņas, Medzes, Bārtas un Gaviezes pagastos un vēlas par savu saukt Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolu!

2024.gada 14.martā plkst.18.00 tiek plānota topošo pirmklasnieku vecāku sapulce klātienē, skolas aktu zālē, Skolas ielā 1, Grobiņā.

Sniegsim informāciju par skolu, izglītības programmām, darba procesu un pedagogiem mūsu skolā.

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas kolektīvs