Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast— ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai.

Šodien 9.k klases skolēni tikās ar skolas direktori, karjeras konsultantēm un vidusskolēniem. Devītie iesaistījās dažādās aktivitātēs, lai vairāk uzzinātu, izprastu, ko nozīmē mācīties vidusskolā, kādi ir katra nākotnes plāni, iespējas un izvēles iespējas, beidzot 9.klasi.

Paldies karjeras konsultantēm Violai un Zaigai par profesionālo pieeju, ieinteresētību. Paldies direktorei Lailai un direktores vietniecei Lindai par sirsnīgo uzņemšanu. Īpašs paldies skolēnu pašpārvaldei - Sanijai, Evelīnai, Kitijai, Robertam un Tīnai.