Oktobris ir karjeras izglītības mēnesis skolā. Šodien 6.b klases stundā tika aktualizēta tēma, kā atrisināt problēmsituāciju, strādājot vienoti komandā. Uz klases stundu bija uzaicināts Čeritijas Dailes Teklenbergas tētis, kurš ir strādājis dažādus darbus. Kā vienu no 21.gs. nepieciešamām prasmēm viņš atzīst sadarbību - kā strādāt vienoti komandā, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Tika izvirzīta problēma, ar kuru visai klasei bija jātiek galā. Turklāt stunda noritēja divās valodās - gan angliski, gan latviski.

Pēc uzdevuma veikšanas skolēni dalījās ar savām atziņām un secinājumiem par stundas darbu. 1. Viena no svarīgākajām prasmēm ir sadarboties. 2.Strādājot komandā, ir svarīgi ieklausīties viens otrā, nevis dusmoties, ka nesanāk. 3.Ir jāizvirza viens līderis, kurš uzklausa citus, sadzird viņu idejas un dod norādījumus visai komandai, lai ir vienots darbs. 4.Ir jāmēģina vairākas reizes, līdz sasniedz rezultātu. 5.Nedrīkst padoties!

Stunda bija izdevusies, jo rezultātu pēc daudziem mēģinājumiem 6.b klase sasniedza. Katrs varēja pārdomāt, kāpēc to nesasniedza ātrāk.

Bija grūti un arī interesanti.

Teksts K.Strīķe. Foto K.Strīķe un S.Teklenbergs.