Šodien, 25.martā atceramies tos, kuri 1949.gadā mēroja tālo ceļu uz Sibīriju. Mans ģimenes stāsts ir skaudrs, atceroties šo gadu skaitli. Ar šo 18 minūšu garo video stāstu aicinu ikvienu atcerēties mūsu tautas skaudro likteni, kas nesalauza, bet deva spēku un spītu...

Stāstīsim un rādīsim saviem skolas bērniem arī sāpīgos vēstures mirkļus Latvijas vēsturē: