Mācību gads tiek organizēts atbilstoši “Kārtībai, kādā Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Lūgums ikvienai personai, kas ir saistīta ar mūsu skolu, iepazīties un ievērot kārtībā noteiktās prasības!

Zinību diena

Šajā dienā, svinīgajā pasākumā Grobiņā, Kapsēdē, Bārtā, kurš notiks skolas pagalmā, mīļi gaidīti skolēnu vecāki. Mācību gada iesākuma pasākumā atbildīgi izturēsimies viens pret otru, ievērosim visus valstī noteiktos drošības un piesardzības pasākumus (nepiedalīsimies pasākumā, ja ir drudzis, klepus, iesnas vai citas elpceļu saslimšanas pazīmes, ievērosim 2 m distancēšanos, nepieciešamības gadījumos izmantosim dezinfekcijas līdzekļus).

Lietus gadījumā svinīgais pasākums visiem kopā Grobiņā nenotiks. Bārtā un Kapsēdē skolēni un skolotāji pulcēsies aktu zālē, lai iezvanītu Jauno gadu!

Autobusu saraksts skolas mājaslapā tiks publicēts 28. augustā. 2., 3., 4. septembrī autobusi kursēs pēc īpaša grafika, lai skolēniem notiktu adaptācija. Katra klase uzturas savā klases telpā (apskatīt sarakstu).

Skolēnu ēdināšanu uzsāksim 2. septembrī. Tās organizēšana aprakstīta KĀRTĪBĀ.

Pagātne veido nākotni, taču svarīga ir tagadne, kurā mēs dzīvojam! Tāpēc, lai skolas vēstures lappusēs varētu ierakstīt visu skolas saimi ar šī mācību gada skolēniem un skolotājiem, 3., 4., 7. septembrī fotografēsimies pa klasēm kopīgam albumam.

Jautājumu, neskaidrību gadījumos, lūdzu, interesēties pie klases audzinātāja vai skolas lietvedībā mob.tel.29449686.