Aprīļa beigās mūsu skolas mūzikas programmas pianistiem bija iespēja piedalīties un ar savu spēli sumināt komponisti Ilzi Arni lielajā jubilejā, izpildot viņas skaņdarbus Rūjienas vidusskolas rīkotajā konkursā. Konkursā piedalījās Grobiņas vidusskolas mūzikas programmas Anitas Eleres klavieru klases audzēkņi Asnate Emma Antāne, Jēkabs Mozžerikovs ( 2.b klase) un klavieru ansamblis Elza Zvirbule ( 6.b klase), Agnete Striela ( 7.b klase). Konkurss notika attālināti, iesūtot skaņdarbu ierakstus. Pēc žūrijas lēmuma visi skolēni ir saņēmuši 1. pakāpes diplomus. Prieks visiem! Šajā mācību gadā mūsu skolas mūzikas programmas audzēkņi ar labiem un pat izciliem rezultātiem piedalījušies vairākos konkursos, apliecinot programmas spēku un aizstāvot savas skolas godu. Paldies pedagogiem un ieinteresētajiem audzēkņiem! Turēsim buru un tā turpināsim!