Barikāžu laika atcers pasākumi šonedēļ notiek visā Latvijā, tostarp arī skolās. 1991. gada janvāra barikāžu laiks līdztekus Brīvības cīņām par neatkarīgu Latvijas valsti pieder pie tiem vissvētākajiem mūsu valsts vēstures notikumiem, kuros Latvijas tauta apliecināja nelokāmu gribu nodibināt neatkarīgu Latvijas valsti un atjaunot Latvijas Republikas neatkarību.

Arī mūsu skolas 1.d klasē šonedēļ deg improvizēts ugunskurs, jo arī mēs esam daļa no valsts, par kuru savulaik stājās plecu pie pleca mūsu vectētiņi, pulcējoties pie barikādēm Rīgā.

Lai pirmklasniekiem stāstītu par tā laika notikumiem, ciemos bija ieradušies 10.b klases jaunieši ar audzinātāju Annu Zalāni. Jaunieši rādīja prezentāciju ar fotogrāfijām, stāstīja par to, kas notika Rīgā liktenīgajās dienās un atbildēja uz bērnu jautājumiem. Sevišķi daudz jautājumus uzdeva zēni, savukārt vidusskolēni ļoti saprotami uz šiem jautājumiem atbildēja.

Īpaši pirmklasnieki ieklausījās Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas skolēnu domes prezidenta Jāņa Rozenberga stāstā par savu misiju skolā. Jānis vērsa skolēnu uzmanību uz skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un rosināja būt kārtīgiem, atbildīgiem un paklausīgiem skolēniem klasē.

Savukārt divi jaunieši, no kuriem viens bija ieradies jaunsargu formas tērpā, stāstīja par saviem nākotnes plāniem- būt karavīriem un aizstāvēt Latviju. Arī šie puiši vērsa uzmanību tam, ka visam ir sava kārtība, ka svarīgi ir vienmēr ievērot disciplīnu. Bērniem palika atmiņā jauniešu apgalvojums, ka “kolektīvs ir tik stiprs, cik stiprs ir tā vājākais posms” kā toreiz, kad latvieši stājās pie barikādēm. Tikai kopā esot, esot vienotiem, izdevās Latviju nosargāt.

Jaunsargi Rodrigo Leimants un Matīss Liepiņš iepazīstināja mazos draugus ar ierindas mācību un organizēja arī izturības spēles, kā arī visi kopā zīmējām plakātu ar pārdomām par tēmu.

Paldies 10.b klasei un skolotājai Annai par sadarbību!

Pēc kopīgās audzināšanas stundas pirmklasnieki, draudzīgi sasēdušies ap barikāžu dienu simbola- ugunskura, dzēra tēju un cienājās ar vafelēm.

1.d klases skolotāja Gunda Laursone