Sociālo zinību stundā 1.b klases skolēni mācījās par profesijām, ar kuru pārstāvjiem sastopamies ikdienā skolā. Šoreiz ciemojāmies skolas ēdnīcā. Paldies saimniecītēm par atsaucību un atbildēm uz visiem skolēnu jautājumiem.