Vidusskolas izlaidums šodien 19 mūsu skolas jauniešiem un audzinātājai Inesei Antānei. Rezultāti par paveikto uzzināti - laiks svinīgajam pasākumam, kurā katrs absolvents, kopā ar saviem vecākiem sadzird tikai viņam teiktos vārdus no pašvaldības vadītāja, skolas direktores un audzinātājas.

Izlaiduma svinīgajā pasākumā Pateicības rakstus no Latvijas Ministru prezidenta pasniedza Dienvidkurzemes domes priekšsēdētājs Aivars Priedols. Šo apbalvojumu, par augstiem un izciliem mācību sasniegumiem, saņēma Evelīna Jansone un Sanija Feodosova.

Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā īsteno stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam absolventam. Stipendiju piešķir izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam vienam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, pilsonisko aktivitāti, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Mūsu skolā šiem kritērijiem atbilst divas jaunietes, tāpēc, uzrunājot, un gūstot atbalstu no Grobiņas uzņēmēju kluba prezidentes Ilzes Alksnes, stipendiju saņēma gan Evelīna Jansone, gan Sanija Feodosova. Stipendijas pasniedza Izglītības padomes priekšsēdētājs Kaspars Simaitis un Uzņēmēju kluba prezidente Ilze Alksne.

Lai ceļa vārdi dod spēku jaunu mērķu sasniegšanai.