11.februārī visā Eiropas Savienībā atzīmē vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa 112 dienu.

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas programmu realizācijas vietā Kapsēdē norisinājās tikšanās, lai veicinātu skolēnu informētību par 112 numuru, uz kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību visās ES valstīs.

Paldies, ka bērniem tika atgādinātas situācijas, kad jāzvana 112, kāpēc ir jāzina savs un vecāku tālruņa numurs, adreses, kā arī, kā rīkoties, ja dodamies ciemos uz mazāk zināmu apkārtni. Zinām, ka bērni pēc tam šos jautājumus pārrunā arī ģimenē un zinošāki kļūst arī vecāki un vecvecāki. Paralēli skolēniem tika atgādināts par to, kas notiek, ja tiek saņemti viltus zvani un, cik svarīgi ir nekavējoties paziņot par negadījumu, zvanot 112 un necenšoties to filmēt vai fotografēt. Sarunās ar bērniem amatpersonas skaidroja, kā pareizi rīkoties, ja glābšanas dienests sazvanīts nejauši un operatīvo dienestu palīdzība nav nepieciešama.