Aizvadītajā Skolotāju dienā skola saņēmusi savdabīgu un ļoti interesantu dāvanu – kādas Grobiņas pilsētas pamatskolas skolnieces liecības. Skolnieces vārds ir Emilija Markovska, un izsniegto skolas liecību laiks aptver 1921./22. mācību gadu (tātad tieši pirms simt gadiem), kad Emilija beigusi 2. klasi, līdz pat 1925./26. māc. gadam, kad absolvēta pamatskolas 6. klase. Tās visas parakstījis skolas pārzinis J. Krūmkalns, un uz skolas zīmoga attēlota dzērve.

Pirmajās divās liecībās teksts rakstīts vecajā drukā, bet ar 1923. gadu izmantota mūsdienu rakstība. Tomēr apgūto priekšmetu nosaukumi palikuši nemainīgi: latviešu valoda (mutiski un rakstiski), krievu, vācu un angļu valoda, rēķināšana, ģeometrija, algebra, dzimtenes mācība, vēsture, ģeogrāfija, dabas mācības, reliģija-ētika, glītrakstīšana, zīmēšana, dziedāšana, vingrošana-rotaļas, rokdarbi. Atzīmes liktas arī par uzvešanos, uzmanību, uzcītību un kārtību. Lūk, iespējamais novērtējums: 2 – nepietiekoši, 3 – apmierinoši, 4 – pilnīgi apmierinoši, 5 – labi. Par novērtējumu „2” „piespriesti” vasaras darbi.

Liecībā norādīts arī datums, kurā nākamais skolas gads sāksies (tas bijis sadalīts četros ceturkšņos). „NB. Kas skolā neierodas noteiktā laikā, to skaita par izstājušos no skolas.”

Dāvinātāja ir Grobiņas vidusskolas 1959. gada absolvente Aija Lagzdiņa (iepriekš Bezmere).