Vidusskola

10. un 11. klasē piedāvājam apgūt Vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011). Iesniegums

12. klasē piedāvājam apgūt

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011). Iesniegums.
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 31013011). Iesniegums.
Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija