Skolas padome

Skolas padome turpina darbu

aug 27, 2021 Skolas padome

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas padome nākamajiem 2 gadiem tika izveidota 2021. gada 26. augustā. Sanāksme notika attālināti.

Padome d...


Jaunā skolas padome

sep 28, 2019 Skolas padome

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolai ir ievēlēta sava izglītības iestādes padome. Pirmā sanāksme aizritēja ļoti darbīgā gaisotnē, tika sagat...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija