Karjeras atbalsts

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF.jpg

VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.” Projekta numurs:8.3.5.0/16/I/001.

Projekta darbības laikā ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus izglītojamajiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots:

  1. Karjeras izglītības saturu integrēt īstenoto izglītības programmu saturā;
  2. Izglītojamajiem sniegt vispusīgu informāciju par dažādām profesijām, organizēt kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus un grupu nodarbības visām izglītojamo vecumgrupām;
  3. Mērķtiecīgi palīdzēt izglītojamajiem apzināt savas spējas un intereses, piesaistot attiecīgus speciālistus, lai sniegtu individuālas konsultācijas un atbalstu, ņemot vērā katra skolēna individuālās vajadzības, profesijas izvēlē.
  4. Aktualizēt izglītojamo individuālos karjeras plānus, organizējot tikšanos ar 9.un 12.klašu vecākiem.

Projektā izglītības iestādē strādā 2 pedagogi karjeras konsultanti: 7., 10.,11.,12. klasēs Grobiņas apmācību vietā  un 7.,8.,9. klasē Kapsēdes apmācību vietā - Viola Grīnbarte, bet 8.,9.klasēs Grobiņas apmācību vietā  - Zaiga Štēra. Abi pedagogi karjeras konsultanti sniedz grupu un individuālas konsultācijas. Saziņai esat aicināti izmantot skolvadības sistēmas E-klases pastu.

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022.gada 31.maijam.

Karjeras izglītības programma.

9.klases "pielaiko" profesijas

apr 07, 2022 Foto, Karjeras atbalsts

Labāk vienu reizi redzēt, nekā 10 reizes dzirdēt, tāpēc grupa Grobiņas un Kapsēdes 9.klašu skolēnu, savu karjeras pedagogu pavadīti, devās uz tuvāk...


Kuras profesijas tagad ir topā?

apr 06, 2022 Karjeras atbalsts, Video

Trešdien skolā notiek Ēnu diena. Daudzi skolēni ēno izvēlēto profesiju pārstāvjus. Jā, par nākotni jāsāk domāt savlaicīgi.

Žurnālistikas pul...


Atvērto durvju nedēļa no 4. - 8. aprīlim

mar 23, 2022 Karjeras atbalsts

Lieliska iespēja iepazīties ar Latvijas labākajiem uzņēmumiem!

60 uzņēmumi klātienē un virtuāli atver savas durvis, lai pastāstītu par profe...


Jaunieši iepazīstās ar ģenētikas jēdzienu

feb 24, 2022 Foto, Karjeras atbalsts

Daļai skolēnu ir grūtības pieņemt karjeras lēmumu daudzveidīgo interešu un spēju dēļ, taču, pamatojoties uz zināšanām par sevi, jaunietis var īsten...


Medicīnas karjeras pasākums

jan 17, 2022 Arhīvs, Karjeras atbalsts

Tikšanos ar jomu speciālistiem karjeras atbalsta projekta ietvaros turpinām organizēt arī šajā semestrī.

12.janvāra pēcpusdienā vidusskolas...


Ēnu diena 2022

jan 13, 2022 Arhīvs, Karjeras atbalsts

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kād...


Karjeras izglītība

dec 27, 2021 Karjeras atbalsts

Pirmais mācību semestris ir noslēdzies. Sadarbojoties ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem kopā novadītas 36 grupu nodarbības 7.-12.kla...


Kā runāt ar jaunieti par karjeru?

dec 03, 2021 Arhīvs, Karjeras atbalsts

Aicinām 9.decembrī plkst. 19.00 ikvienu, kas vēlas uzzināt, kā būt labam klausītājam, kā ieinteresēt, atbalstīt jaunieti un palīdzēt viņam veidot k...


Militārās karjeras pasākums

nov 30, 2021 Arhīvs, Foto, Karjeras atbalsts

Šajā tumšajā laikā jau 103. reizi esam nosvinējuši Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, kad biežāk nekā citkārt vārdos un dziesmās daudzinām sa...


Atvērtās durvis uzņēmumos

okt 27, 2021 Karjeras atbalsts

Atvērtās durvis uzņēmumos tiek organizēts reizi gadā. Iespēja ieskatīties 50 dažādu Latvijas labāko uzņēmumu ikdienā, iejusties kā potenciālam darb...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija