Karjeras atbalsts

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF.jpg

VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.” Projekta numurs:8.3.5.0/16/I/001.

Projekta darbības laikā ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus izglītojamajiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots:

  1. Karjeras izglītības saturu integrēt īstenoto izglītības programmu saturā;
  2. Izglītojamajiem sniegt vispusīgu informāciju par dažādām profesijām, organizēt kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus un grupu nodarbības visām izglītojamo vecumgrupām;
  3. Mērķtiecīgi palīdzēt izglītojamajiem apzināt savas spējas un intereses, piesaistot attiecīgus speciālistus, lai sniegtu individuālas konsultācijas un atbalstu, ņemot vērā katra skolēna individuālās vajadzības, profesijas izvēlē.
  4. Aktualizēt izglītojamo individuālos karjeras plānus, organizējot tikšanos ar 9.un 12.klašu vecākiem.

Projektā izglītības iestādē strādā 2 pedagogi karjeras konsultanti: 7., 10.,11.,12. klasēs Grobiņas apmācību vietā  un 7.,8.,9. klasē Kapsēdes apmācību vietā - Viola Grīnbarte, bet 8.,9.klasēs Grobiņas apmācību vietā  - Zaiga Štēra. Abi pedagogi karjeras konsultanti sniedz grupu un individuālas konsultācijas. Saziņai esat aicināti izmantot skolvadības sistēmas E-klases pastu.

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022.gada 31.maijam.

Karjeras izglītības programma.

Kādas superspējas veidos manu nākotni?

okt 18, 2022 Arhīvs, Karjeras atbalsts

Ikvienam jaunietim, kas vēlas uzzināt, kādas superspējas veidos nākotni 20. oktobrī plkst. 13.00 iespēja pieslēgties diskusijai “Kādas superspējas...


KĀ PALĪDZĒT BĒRNAM ATKLĀT SAVAS SUPERSPĒJAS?

okt 18, 2022 Arhīvs, Karjeras atbalsts

Tiešsaiste diskusija pedagogiem, vecākiem un ikvienam interesentam par tēmu "KĀ PALĪDZĒT BĒRNAM ATKLĀT SAVAS SUPERSPĒJAS?".

Diskus...


Uzņēmējspējas – tavas superspējas!

okt 14, 2022 Arhīvs, Karjeras atbalsts

Jau nākamnedēļ, no 17. līdz 21. oktobrim, visā Latvijā norisināsies jau 10 karjeras nedēļa, kuras tēma šogad ir “Uzņēmējspējas – tavas superspējas...


Radi savu biznesa ideju!

okt 14, 2022 Arhīvs, Karjeras atbalsts

Ikvienam iespēja iejusties uzņēmēju ādā. Piedalies konkursā kopā ar klasi un radi savu biznesa ideju! Pirmās trīs vietas tiks apbalvotas.


12.klases skolēnu vizīte "Kafe uz riteņiem"

okt 10, 2022 Foto, Karjeras atbalsts

Mums, 12.klases skolēniem, bija brīnišķīga iespēja apmeklēt ģimenes uzņēmumu "Kafe uz riteņiem". Mūs laipni sagaidīja uzņēmuma vadītāja...


12. klases skolēni viesojas Grobiņas Namservisā

sep 29, 2022 Foto, Karjeras atbalsts, Mācību darbs

  1. septembrī 12.klases skolēni "Uzņēmējdarbības pamati" ietvaros paviesojās Grobiņas Namservisā.

Skolēni iepa...


Viesi RTU Arhitektūras fakultātes

mai 11, 2022 Foto, Karjeras atbalsts

11.maija pēcpusdienā Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā viesojās pārstāvji no RTU Arhitektūras fakultātes dekāns Uģis Bratuškins un prodekāne Sand...


Izglītojoši un izklaidējoši

apr 18, 2022 Ārpusstundu aktivitātes, Foto, Karjeras atbalsts

7.aprīlī 9.b klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Liepāju.

Pirmais pieturas punkts bija jaunizveidotais un nupat atklātais Hoijeres kun...


Seminārs vecākiem par atbalstu karjeras izvēlē

apr 14, 2022 Karjeras atbalsts

21.04.2022. plkst. 18:00 tiešsaistes seminārs vecākiem ar lielisko karjeras konsultanti, vairāku grāmatu autori I.Lemešonoku, kura laikā uzzināsiet...


Skolā viesojas RTU pārstāvji

apr 13, 2022 Arhīvs, Karjeras atbalsts

11.aprīlī Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā viesojās Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centra pārstāvji, lai iepazīstinā...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija