Karjeras atbalsts

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF.jpg

VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.” Projekta numurs:8.3.5.0/16/I/001.

Projekta darbības laikā ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus izglītojamajiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots:

  1. Karjeras izglītības saturu integrēt īstenoto izglītības programmu saturā;
  2. Izglītojamajiem sniegt vispusīgu informāciju par dažādām profesijām, organizēt kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus un grupu nodarbības visām izglītojamo vecumgrupām;
  3. Mērķtiecīgi palīdzēt izglītojamajiem apzināt savas spējas un intereses, piesaistot attiecīgus speciālistus, lai sniegtu individuālas konsultācijas un atbalstu, ņemot vērā katra skolēna individuālās vajadzības, profesijas izvēlē.
  4. Aktualizēt izglītojamo individuālos karjeras plānus, organizējot tikšanos ar 9.un 12.klašu vecākiem.

Projektā izglītības iestādē strādā 2 pedagogi karjeras konsultanti: 7., 10.,11.,12. klasēs Grobiņas apmācību vietā  un 7.,8.,9. klasē Kapsēdes apmācību vietā - Viola Grīnbarte, bet 8.,9.klasēs Grobiņas apmācību vietā  - Zaiga Štēra. Abi pedagogi karjeras konsultanti sniedz grupu un individuālas konsultācijas. Saziņai esat aicināti izmantot skolvadības sistēmas E-klases pastu.

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022.gada 31.maijam.

Karjeras izglītības programma.

12. klases piedzīvojums Liepājas RAS “Ķīvītes”

dec 09, 2022 Foto, Karjeras atbalsts

Uzņēmējdarbības pamatu ietvaros, mums 12.klasei, bija brīnišķīga iespēja 7.decembrī doties piedzīvojumā uz Liepājas RAS “Ķīvītes”, kur mūs sagaidīj...


12.klases iepazīst SIA “Oms”

dec 01, 2022 Foto, Karjeras atbalsts

30.novembrī 12.klases skolēniem uzņēmējdarbības ietvaros bija iespēja doties uz SIA “Oms”, kur skolēniem bija iespēja uzzināt par biznesa aizsākumi...


Skolēni viesojas Via-S Houses

nov 22, 2022 Arhīvs, Foto, Karjeras atbalsts

Uzņēmējdarbības ietvaros 16.novembrī, mēs, 12.a klases skolēni apciemojām uzņēmumu Via-S Houses, kur tās īpašnieks Jānis Akerfelds pastāstīja mums...


Noslēdzies konkurss "Biznesa ideja"

nov 21, 2022 Foto, Karjeras atbalsts

17.novembrī Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā noslēdzās konkurss "Biznesa ideja", kurā savu dalību bija pieteikušas 5 komandas. Jaunieš...


"Mamma/tētis uzņēmējs" 6.d klasē

nov 07, 2022 Arhīvs, Foto, Karjeras atbalsts

Akcijas "Mamma/tētis uzņēmējs" ietvaros pie 6.d klases ciemojās Katrīnas mamma Linda Arela,kura jauniešus iepazīstināja ar profesiju &quo...


Karjeras konsultantes aicina ciemos

nov 01, 2022 Karjeras atbalsts

Projekts NR.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" savu darbību un atbalstu Latvijas skolās...


Uzņēmēji tiekas ar 9.klašu skolēniem

okt 26, 2022 Karjeras atbalsts

19.oktobrī skolas aktu zālē 9.klašu grupas jaunieši tikās ar Grobiņas HES un Dienvidkurzemes komunālās pārvalde pārstāvjiem, lai runātu par skolēnu...


Skolēni iepazīst profesijas

okt 25, 2022 Foto, Kapsēdē, Karjeras atbalsts

Karjeras nedēļas ietvaros Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā, Kapsēdē 3.k klasē notika tikšanās ar Dienvidkurzemes uzņēmēju - Emīla tēti - Jāni Pu...


Skolā ciemojas “Nīcas siers”

okt 20, 2022 Arhīvs, Foto, Karjeras atbalsts

19.oktobrī pie mums, 12.klases, ciemojās Dace no uzņēmuma “Nīcas siers”. Viņa mums pastāstīja par savu ikdienu strādājot uzņēmumā un to kā uzņēmums...


Spēle "Apciemo uzņēmējus!"

okt 20, 2022 Arhīvs, Karjeras atbalsts

Lieliem soļiem tuvojas skolēnu brīvlaiks, daudz brīvā laika un pasakaini skaists rudens. Ikviens aicināts piedalīties orientēšanās spēlē "Apci...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija