Karjeras atbalsts

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF.jpg

VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.” Projekta numurs:8.3.5.0/16/I/001.

Projekta darbības laikā ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus izglītojamajiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot Projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots:

  1. Karjeras izglītības saturu  integrēt īstenoto izglītības programmu saturā;
  2. Izglītojamajiem sniegt vispusīgu informāciju par dažādām profesijām,  organizēt kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus visām izglītojamo vecumgrupām;
  3. Mērķtiecīgi palīdzēt izglītojamajiem apzināt savas spējas un intereses, piesaistot attiecīgus speciālistus, lai sniegtu konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē.

Projektā izglītības iestādē strādā 2 pedagogi karjeras konsultanti 1.-6.klasēs Inga Mikuļska, 7.-12.klasēs, Dina Kundziņa. Abi pedagogi karjeras konsultanti sniedz individuālas konsultācijas. Saziņai aicināti izmantot e-klases pastu.

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

6.k klase iepazīst medmāsas arodu

okt 30, 2019 Kapsēdē, Karjeras atbalsts

Oktobris-karjeras mēnesis!

6.k klases audzinātāja Madara Hūna izveidojusi projektu-Manu vecāku profesijas!Šodien pie mums ciemos bija Monta...


1.b klase iepazīst pavāra profesiju

okt 29, 2019 Grobiņā, Karjeras atbalsts

Sociālo zinību stundā 1.b klases skolēni mācījās par profesijām, ar kuru pārstāvjiem sastopamies ikdienā skolā. Šoreiz ciemojāmies skolas ēdnīcā. P...


6.b klase strādā komandā

okt 28, 2019 Ārpusstundu aktivitātes, Grobiņā, Karjeras atbalsts

Oktobris ir karjeras izglītības mēnesis skolā. Šodien 6.b klases stundā tika aktualizēta tēma, kā atrisināt problēmsituāciju, strādājot vienoti kom...


Brauciens uz stādaudzētavu "Īves"

okt 25, 2019 Ārpusstundu aktivitātes, Kapsēdē, Karjeras atbalsts

Nedēļā pirms brīvlaika, 17. oktobrī 1.k, 2.k, 3.k un 4.k klases devās uz stādaudzētavu „Īves” Grobiņā, kur iepazinās ar iepriekš neredzētiem augiem...


11. klašu skolēni iepazīst metālapstrādi

okt 24, 2019 Arhīvs, Grobiņā, Karjeras atbalsts

Jaunieši no 11.a un 11.b klases kopā ar skolotāju–karjeras konsultanti Dinu Kundziņu un klases audzinātājām 18. oktobrī apmeklēja Liepājā metālaps...


Profesiju karuselis. 1. klasēm

okt 19, 2019 Karjeras atbalsts

Mūsu skolas pirmklasniekiem 15. oktobrī notika pirmā no šī mācību gada piecām projektu dienām. Tā kā oktobris ir karjeras mēnesis, veltījām to piec...


Zentas Mauriņas
Grobiņas novada vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija