Erasmus+

erasmus.jpg

Erasmus+ stratēģisko partnerību  projekts  “Kā veicināt skolēnu akadēmiskās rakstīšanas prasmi un kritiskās domāšanas attīstību”   9. – 12.klases skolēniem

Projekta koordinējošā skola: Szegedi Deák Ferenc Gimnázium ( Ungārija) 

Partneru skolas: 

 • Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola ( Latvija)
 • Usti nad Labem ģimnāzija ( Čehija)
 • Opoles vidusskola ( Polija) 

 Ir konstatēts, ka Latvijā vidusskolēniem ir labi attīstīta sarunvaloda svešvalodā, bet pietrūkst zināšanas un motivācija mācīties akadēmisko valodu, kas ir būtiska valodas sastāvdaļa. Projekts  “Kā veicināt skolēnu akadēmiskās rakstīšanas prasmi un kritiskās domāšanas attīstību”  piedāvās jauniešiem vairākus veidus, kā šo prasmi attīstīt.

 Erasmus+ stratēģisko partnerību  projekts   “Jaunais ir aizmirsts vecais”  9. – 12.klases skolēniem

Projekta koordinējošā skola:Oberwartes profesionāli tehniskā skola (Austrija)

Partneru skolas: 

 • Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola ( Latvija)
 • Katerini licejs ( Grieķija)
 • Majas vidusskola ( Portugāle)
 • Sibiu koledža ( Rumānija) 

Projekta “Jaunais ir aizmirsts vecais” mērķis ir izmēģināt  eksperimentālās uz kompetencēm balstītas mācību metodes. Uzsvars projektā tiks likts uz starpdisciplināro  saikni starp mūsdienām un pagātni. Projekts tiks organizēts kā ceļojums  uz  aizmirstām pagātnes vietām, atklājot vecus ražošanas procesus un jaunus veidus, kā nodot šīs zināšanas jaunajai paaudzei. Projekta vienojošais elements ir mūsdienu interpretācija par pazudušo meistarību dažādās kultūrās.

Erasmus+ stratēģisko partnerību  projekts  Going for great, genius, green generation”

 ( “Augam par zaļu, ģeniālu un lielisku paaudzi”) 

Projekta koordinējošā skola: ZMG vsk.

Projekta partneru skolas: 4 Gymnasio of Thessaloniki (Grieķija), IIS Liceo “Bocchi-Galilei” (Itālija), Gymnasium Aradippou (Kipra), IES Mar Serena (Spānija), College la Chatoire (Reinjona)


Projekta galvenie mērķi ir:

* uzlabot partneru skolas izglītotāju spējas mainīt savas mācību metodes par vides

aizsardzību, pamatojoties uz 21.gadsimta vajadzībām

* apzināt un analizēt partneru skolu labo praksi dabas aizsardzības prasmju mācīšanu

skolēniem

* veicināt kopīgu darbu vietējās kopienās, lai aizsargātu vidi

* veidot izglītojošas aktivitātes par dažādām vides aizsardzības tēmām

• izmēģināt izveidotās izglītības aktivitātes visās partnerskolās, iesaistot skolēnus,

skolotājus un vecākus

* izveidot e-grāmatu "5G", kurā būs apkopotas visas izveidotās aktivitātes un scenāriji


* 2020. gada 4. septembrī notika projekta koordinatoru tiešsaistes sanāksme, kurā tika apspriesta visu plānoto mācīšanas/mācīšanās sanāksmju gaita

* līdz 15.oktobrim visās partneru skolās tika izveidotas projekta īstenošanas komandas

* tika izveidota projekta lapa e-Twinning un Trello platformās

* 5.novembrī notika visu projekta partneru tiešsaistes sanāksme, kurā dalībnieki iepazīstināja ar sevi un savu skolu

* no 10.novembra līdz 31.decembrim visās projekta partneru skolās tika organizēts projekta logo konkurss

* visas partnerskolas izvirzīja 3 labākos logo, kas janvārī piedalījās projekta logo konkursā. Uzvarēja Eleni un Adrianas (Grieķija) radītais logo

* 10.decembrī notika tiešsaistes sanāksme, kas bija veltīta Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām visās partneru valstīs

* 4.februārī notika projektu koordinatoru tiešsaistes sanāksme, kurā tika projektu īstenošanas gaita. Covid-19ierobežojumu dēļ plānotās C1 un C 2 mācīšanas/mācīšanās aktivitātes tika atceltas un tiek plānotas nākošajā mācību gadā.

* laikā no 2021.gada no 19. - 21.aprīlim tika organizēta mācīšanas/mācīšanās aktivitāte C7 "Kā Covid -19 ierobežojumi mums māca dzīvot "zaļi"", kas nebija plānota projekta pieteikumā. Aktivitāte norisinājās 3 dienas un bija veltīta dažādām tēmām. Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola bija atbildīga par 1.dienas organizēšanu, kas bija konference skolotājiem ar nosaukumu "Covid-19 radītās problēmas skolās un to risinājumi". Bocchi-Galilei skola organizēja 2.dienu "Iepazīsim partneru valstu valodas". Katra partneru skola organizēja20 minūšu garu savas valsts valodas mācīšanas aktivitāti, kurā tiešsaistē piedalījās gan projekta dalībnieki, gan viņu vecāki. 3.diena saucās "Ko nozīmē dzīvot zaļi" un tajā katra partneru skola iesaistīja dalībniekus dažādās aktivitātēs, kas veicina saudzīgu izturēšanos pret dabu. Par šo dienu atbildīgā bija Aradippou ģimnāzija un IES Mar Serena skola. Katra projekta partnerskola piedalījās visās aktivitātes un izpildīja uzdotos uzdevumus.

* 2021./22.m.g. projekta aktivitātes turpināsies.

2020-1-LV01-KA229-077434_1” Exchanges of Digital Unity- Technology” ( “Tehnoloģiju apmaiņa”)

Projekta koordinējošā skola: ZMG vsk.

Projekta partneru skolas:  Sincan Primary School (Turcija), Ceip Alisios ( Spānija), Scoala Gimnaziala Lucian Blaga (Rumānija), Osnovna skola Visnjevac (Horvātija), Zespol Szkol w Janowcu (Polija)

Projekta mērķi ir šādi:

 • palielināt skolotāju zināšanas par digitālajiem mācību rīkiem
 • nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi digitālajām platformām visiem izglītojamajiem, ieskaitot tos, kuriem ir ekonomiskās un mācību grūtības
 • iemācīt skolēniem izmantot tehnoloģijas ne tikai mobilajās un datorspēlēs, bet arī mācību procesā.

Projekta  rezultāti būs:

 • jaunas digitālās mācīšanas metodes tiks integrētas mācību programmā
 • mācību materiāli, izmantojot digitālos rīkus, tiks veidoti sadarbībā ar skolēniem un tiks izmantoti mācību stundās.
 • tiks izveidotas dažādas digitālās lietotnes, izmantojot dažādas tehnoloģijas – robotiku, kodēšanas darbības, Web 2.0 rīkus, spēļu un CLIL metodoloģijas


 

2020-1-PL01-KA229-081898_5 “My school is cool”( “Mana skola ir forša)


Projekta koordinējošā skola:  Ļubļinas   38.pamatskola  ( Polija)

Projekta partneru skolas:  ZMG vsk ( Latvija),  51. vidusskola “Elisaveta Bagryana ( Bulgārija), Darica Tevfik Ileri Imam Hatip Ortaokulu (Turcija ) un Scoala Gimnaziala “IoanBan-Dascalu “Polana Sibiului (Rumānija).


Projekta „Mana skola ir forša” galvenais mērķis ir :

 • dot visiem11 līdz 13 gadus veciem skolēniem izglītības iespējas dzimtajā valodā angļu valodā, matemātikā un dabaszinātnēs
 • uzlabot attiecības starp skolēniem ar augstām mācību spējām un skolēniem ar zemām mācību spējām un mācību motivācijas trūkumu.

Visas iesaistītās skolas iepazīstinās partnerus ar savas valsts paražām, tradīcijām un vēsturi.

Skolēni strādās pāros un grupās, kurās būs skolēni ar dažādām mācību spējām.

Lai sasniegtu šos mērķus, tiks izmantotas dažādas inovatīvas darba metodes un formas. Tiks organizētas darbnīcas, šovi, izstādes un daudzi citi pasākumi. Skolotāji pielietos dažādas mācību metodes un  IKT rīkus un izglītojošas spēles, kuras sagatavos arī paši studenti. Plānotās aktivitātes notiks tematiskos konferenču parkos, ķīmijas laboratorijās, mākslas ateljē un biroja salonos. Visu šo pasākumu mērķis ir paplašināt skolēnu  zināšanas un spējas dzimtajā valodā, angļu valodā, matemātikā un dabaszinātnēs. Pateicoties novatoriskām metodēm, matemātika, dabaszinātnes, valodas un citi priekšmeti kļūs daudz pievilcīgāki skolēniem.

Pastāvīga dažādu valstu skolu sadarbība, personīgais kontakts paaugstinās angļu valodas komunikācijas prasmes. Tas arī palielinās iekšējo motivāciju.2020-1-PL01-KA229-082252_5 "Reading is my passion and new fashion" ( “Lasīšana ir mana aizraušanās un jaunā mode”)

Projekta koordinējošā skola: Primary School No. 28 (Polija)

Partneru skolas: ZMGnv (Latvija), 16th Primary School of Rethymno (Grieķija), Scoala Gimnaziala (Rumānija),

 Colegio de Infantil y primaria Príncipe don Felipe (Spānija), Istituto Comprensi vo Rossella Casini (Itālija)

Projekta galvenais mērķis ir palielināt skolēnu motivāciju lasīt literatūru. To panāksim, parādot lasīšanas pievilcību un personīgos ieguvumus.

Galvenais projektā iegūtais rezultāts būs studentu lasīto grāmatu skaita pieaugums: katru gadu tas palielināsies vismaz par 50%, neskaitot komplektētās grāmatas, salīdzinot ar 12 mēnešiem pirms projekta. Ilgtermiņa rezultāts būs stabils lasīto grāmatu skaita pieaugums. Nākamais rezultāts būs visaptveroša un apzināta projekta dalībnieku kā indivīdu attīstība.

Projekta laikā tiks izstrādāti arī materiālie rezultāti: filmas, recenzijas, mākslas darbi, albumi, didaktiskās spēles un jaunas lasīšanas telpas. Tiek plānotas dažādas projekta darba formas atkarībā no konkrētā mērķa, kas jāsasniedz, veicot konkrētu darbību.

Šajā projektā dalībnieki iemācīsies lasīt prieka pēc. Tas tiks panākts, skolēniem iesaistoties radošajos lasīšanas klubos, rīkojot grāmatu krustošanu un piedaloties fantāzijas sanāksmē.

Dalībnieki attīstīsies: paplašinās savu iztēli un radošumu, izmantojot plānotas mākslinieciskas aktivitātes, piemēram, konkurss par projekta logo, grāmatu šķērsošana, komiksu noformēšana, didaktisko spēļu veidošana, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem (rakstniekiem, tautas māksliniekiem).

Skolēni iemācīsies atpūsties ar grāmatu, klausoties viņiem lasāmās grāmatas un lasot kopā ar vienaudžiem lasīšanas klubā.

Projekta darba laikā tiks izmantots School Education Gateway un Erasmus + projekta rezultātu platforma, kā arī eTwinning platforma, kas kļūs par telpu projekta kontaktiem, sadarbībai, ideju apmaiņai un popularizēšanai.

Projektā tiks iesaistīti 480 skolēni vecumā no 12 līdz 14 gadiem, no kuriem puse būs mazāk priviliģēti studenti (ņemot vērā viņu sociālās, ekonomiskās un mācīšanās grūtības).

Partnerībā ir iesaistītas 6 skolas no valstīm ar atšķirīgu lasītāju skaitu bērnu, pusaudžu un pieaugušo vidū. Projektā iesaistītās valstis ir Latvija, Polija, Itālija, Spānija, Grieķija un Rumānija. Skolas nāk no dažādām vidēm, sākot no lielajām pilsētām līdz vidēja lieluma pilsētām, mazpilsētām un lauku apgabaliem. Viņu skolas sistēmu pieeja komplektu grāmatu sarakstam arī ir atšķirīga, sākot no ļoti stingras, kur gan grāmatu nosaukumi, gan grāmatu skaits ir stingri noteikti līdz elastīgiem, dodot skolotājiem lielu brīvību izvēlēties grāmatu nosaukumus un grāmatu skaitu. Projekta rīkotāji cer, ka tik daudzveidīga partnerība radīs interesantu projektu un nesīs ilgstošus rezultātus.

Projekta ietvaros visas skolas veiks līdzīgas aktivitātes un uzdevumus. Daži no tiem tiks izpildīti starptautiskās komandās. Paredzētas 18 vietējās aktivitātes un 6 starptautiskas sanāksmes (ieskaitot 2 skolotāju apmācības).

Dalība projektā veicinās projekta dalībnieku individuālo attīstību un uzlabos partnerskolu darba kvalitāti un viņu izglītības telpu. Dažas no projekta laikā īstenotajām aktivitātēm iesaistīsies partnerības skolu darbā kā skolas izglītības un mācību priekšmetu programmu elementi un kā pedagoģiskas inovācijas.


2020-1-LV01-KA120-SCH-094496 “Accredited projects for mobility of learners and staff in school education” ( “Erasmus akreditācija 2021. – 2027.g.”)


Šajā programmas periodā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju. Programmas kopējais budžets 7 gadiem pārsniedz 28 miljardus eiro, paredzot iesaistīt 12 miljonus dalībnieku visās programmas dalībvalstīs. Jaunums ir arī skolēnu mobilitātes. Viens no ZMGv attītības mērķiem ir nodrošināt pluriversālu mācību vidi skolā. Erasmus mobilitāšu un stratēģisko partnerību aktivitāšu ietvaros gan skolēni, gan skolotāji iegūs jaunas zināšanas dažādās jomās:

* skolas vadība būs ieguvusi zināšanas, kā īstenot skolā pluriversālu mācību vidi un kā sekmēt 21.gadsimta skolēna lietpratību, pievēršot uzmanību gan skolēna spējai saskaņoti lietot zināšanas un prasmes daudzveidīgās situācijās, gan caurviju prasmju attīstībai un ieradumu nostiprināšanai, kas balstīti vērtībās.

* kursu laikā skolotāji apgūs jaunus mācību metodiskos paņēmienus, kā ar daudzveidīgiem līdzekļiem mācību procesu padarīt interesantāku. Kursu apmeklēšana skolotājiem arī dos iespēju izstrādāt jaunus mācību metodiskos materiālus, kas tiks izmantoti mācību procesā. Tiks apgūtas arī prasmes izraudzīties

visatbilstošākās mācību tēmas un metodes, kā nodrošināt iespējami pilnvērtīgāku zināšanu apguvi un saziņas vidi

* skolotāji būs apguvuši prasmi izmantot moderno tehnoloģiju elementus, kuri motivē Z paaudzes audzēkņus pilnveidot viņu fantāziju un domāšanas kreativitāti

* skolotāji, kuri papildinās savu digitālo pratību, iegūs zināšanas un analīzi par moderno informācijas tehnoloģiju iespēju lietošanu dažādu priekšmetu apmācībā

* salīdzinot esošos resursus un izvērtējot jauniegūto, atgieržoties no kursiem, tiks pilnveidots mācību darbs un izstrādāti jauni mācību metodiskie materiāli

* iepazīšanās ar skolotājiem no dažādām Eiropas valstīm veicinās jaunu sadarbības partneru piesaisti jaunu projektu pieteikumu izstrādē dažādās jomā

* atbalsta personāls būs ieguvis zināšanas darbā ar skolēniem, kam ir dažāda rakstura mācīšanās un mācību traucējumi, ieskaitot uzvedības un autiska rakstura traucējumus. Iegūtās zināšanas tiks integrētas darbā ar šiem skolēniem.

* stratēģisko partnerību aktivitātēs pabijušie skolēni un skolotāji būs ieguvuši zināšanas dažādās jomās – gan pilnveidojoties profesionāli, gan iegūstot izpratni par partneru kultūru un tradīcijām, tādējādi stiprinot Eiropas dimensiju skolā, sadarbības spēju un prasmi risināt problēmas.

Eiropas projekts “Mana skola ir forša” Turcijā

jan 26, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Galerijas

Erasmus+ projekta "Mana skola ir forša" sanāksme notika Turcijas pilsētā Daricā no 27.novembra līdz 2.decembrim.Projekta mērķis bija apgū...


"Mana skola ir forša" projekta sanāksme Turcijā

nov 30, 2022 Erasmus+, Foto

"Mana skola ir forša" Erasmus plus projekts iepazīstot dažādas valodas, kultūru, angļu valodas prasmes Polijā, Turcijā, Bulgārijā, Rumāni...


Vizīte Jean d'Arc Assomption skolā Pesakā

nov 17, 2022 Erasmus+, Foto

Pirmdien, 14.novembrī, skolēnu grupa kopā ar skolotāju Inesi Antāni un Ilzi Klimbi-Kārkliņu devās uz Franciju projekta Erasmus+ ietvaros "Per...


Viesi no Itālijas vēro stundas

okt 20, 2022 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Šajā nedēļā skolā viesojas 2 skolotāji un 5 jaunieši no Itālijas pilsētas Bresia. Erasmus+ projekta mērķis ir stundu vērošana vidusskolas klasēs. P...


Erasmus+ vizīte Rumānijā

okt 11, 2022 Erasmus+, Foto

No 3.-7.oktobrim 6 skolēni no Kapsēdes kopā ar skolotājām Lieni Loginu un Anitu Burkevicu piedalās Erasmus projekta "Reading is my passion and...


Nedēļa Erasmus+ 5G projektā

okt 04, 2022 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Nedēļa Erasmus+ 5G projektā Pēdējā septembra nedēļā Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā viesojās Erasmus+ projekta "5G" dalībnieki no It...


Uzņemam viesu Erasmus+ 5G projektā

sep 28, 2022 Erasmus+, Foto

Šonedēļ Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā viesojas Erasmus+ projekta "5G" dalībnieki no Itālijas, Grieķijas, Spānijas un Kipras. Sākas...


Sveicieni no saulainās Polijas

jūn 09, 2022 Erasmus+, Foto

Erasmus+ projekta 2020-1-LV01-KA229-077434_1 "Digitālo tehnoloģiju apmaiņa" ietvaros, mūsu skolas skolotājas, kopā ar komandām no Spānija...


Indra var visu!

jūn 09, 2022 Erasmus+, Foto

Kas tas par troksni? Vai tuvojas viesulis, sākusies zemestrīce? Nē, tā nav nekāda katastrofa, tā ir mūsu Indra Kalniņa, kuras spicie kurpju papēdīš...


Sveicieni no Ungārijas

jūn 02, 2022 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Halo, Grobiņas skola! Erasmus+ dalībnieki projektā "Rakstām mūsu nākotni" sūta sveicienus no Ungārijas dienvidu pilsētas Segedas. Mēs bau...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija