Erasmus+

erasmus.png

2020-1-LV01-KA120-SCH-094496 “Accredited projects for mobility of learners and staff in school education” ( “Erasmus akreditācija 2021. – 2027.g.”) 


Šajā programmas periodā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju. Programmas kopējais budžets 7 gadiem pārsniedz 28 miljardus eiro, paredzot iesaistīt 12 miljonus dalībnieku visās programmas dalībvalstīs. Jaunums ir arī skolēnu mobilitātes. Viens no ZMGv attītības mērķiem ir nodrošināt pluriversālu mācību vidi skolā. Erasmus mobilitāšu un stratēģisko partnerību aktivitāšu ietvaros gan skolēni, gan skolotāji iegūs jaunas zināšanas dažādās jomās:

* skolas vadība būs ieguvusi zināšanas, kā īstenot skolā pluriversālu mācību vidi un kā sekmēt 21.gadsimta skolēna lietpratību, pievēršot uzmanību gan skolēna spējai saskaņoti lietot zināšanas un prasmes daudzveidīgās situācijās, gan caurviju prasmju attīstībai un ieradumu nostiprināšanai, kas balstīti vērtībās.

* kursu laikā skolotāji apgūs jaunus mācību metodiskos paņēmienus, kā ar daudzveidīgiem līdzekļiem mācību procesu padarīt interesantāku. Kursu apmeklēšana skolotājiem arī dos iespēju izstrādāt jaunus mācību metodiskos materiālus, kas tiks izmantoti mācību procesā. Tiks apgūtas arī prasmes izraudzīties

visatbilstošākās mācību tēmas un metodes, kā nodrošināt iespējami pilnvērtīgāku zināšanu apguvi un saziņas vidi

* skolotāji būs apguvuši prasmi izmantot moderno tehnoloģiju elementus, kuri motivē Z paaudzes audzēkņus pilnveidot viņu fantāziju un domāšanas kreativitāti

* skolotāji, kuri papildinās savu digitālo pratību, iegūs zināšanas un analīzi par moderno informācijas tehnoloģiju iespēju lietošanu dažādu priekšmetu apmācībā

* salīdzinot esošos resursus un izvērtējot jauniegūto, atgieržoties no kursiem, tiks pilnveidots mācību darbs un izstrādāti jauni mācību metodiskie materiāli

* iepazīšanās ar skolotājiem no dažādām Eiropas valstīm veicinās jaunu sadarbības partneru piesaisti jaunu projektu pieteikumu izstrādē dažādās jomā

* atbalsta personāls būs ieguvis zināšanas darbā ar skolēniem, kam ir dažāda rakstura mācīšanās un mācību traucējumi, ieskaitot uzvedības un autiska rakstura traucējumus. Iegūtās zināšanas tiks integrētas darbā ar šiem skolēniem.

* stratēģisko partnerību aktivitātēs pabijušie skolēni un skolotāji būs ieguvuši zināšanas dažādās jomās – gan pilnveidojoties profesionāli, gan iegūstot izpratni par partneru kultūru un tradīcijām, tādējādi stiprinot Eiropas dimensiju skolā, sadarbības spēju un prasmi risināt problēmas.

ERASMUS projekts Kiprā

mar 09, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

ERASMUS projektā Kiprā no 6.-11. martam aktīvi darbojas 3 vienmēr pozitīvas 9.b klases skolnieces Lauma, Rēzija un Kate, kuras prezentēja īsfilmu...


Projektā "EduTech" mācās robotiku

feb 15, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Projekta "EduTech" ietvaros skolotājas atrodas lielo suņu salā, daudzo palmu pilsētā - GranCanaria, Las Palmas. Mācāmies robotprasmes, vē...


Eiropas projekts “Mana skola ir forša” Turcijā

jan 26, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Galerijas

Erasmus+ projekta "Mana skola ir forša" sanāksme notika Turcijas pilsētā Daricā no 27.novembra līdz 2.decembrim.Projekta mērķis bija apgū...


"Mana skola ir forša" projekta sanāksme Turcijā

nov 30, 2022 Erasmus+, Foto

"Mana skola ir forša" Erasmus plus projekts iepazīstot dažādas valodas, kultūru, angļu valodas prasmes Polijā, Turcijā, Bulgārijā, Rumāni...


Vizīte Jean d'Arc Assomption skolā Pesakā

nov 17, 2022 Erasmus+, Foto

Pirmdien, 14.novembrī, skolēnu grupa kopā ar skolotāju Inesi Antāni un Ilzi Klimbi-Kārkliņu devās uz Franciju projekta Erasmus+ ietvaros "Per...


Viesi no Itālijas vēro stundas

okt 20, 2022 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Šajā nedēļā skolā viesojas 2 skolotāji un 5 jaunieši no Itālijas pilsētas Bresia. Erasmus+ projekta mērķis ir stundu vērošana vidusskolas klasēs. P...


Erasmus+ vizīte Rumānijā

okt 11, 2022 Erasmus+, Foto

No 3.-7.oktobrim 6 skolēni no Kapsēdes kopā ar skolotājām Lieni Loginu un Anitu Burkevicu piedalās Erasmus projekta "Reading is my passion and...


Nedēļa Erasmus+ 5G projektā

okt 04, 2022 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Nedēļa Erasmus+ 5G projektā Pēdējā septembra nedēļā Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā viesojās Erasmus+ projekta "5G" dalībnieki no It...


Uzņemam viesu Erasmus+ 5G projektā

sep 28, 2022 Erasmus+, Foto

Šonedēļ Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā viesojas Erasmus+ projekta "5G" dalībnieki no Itālijas, Grieķijas, Spānijas un Kipras. Sākas...


Sveicieni no saulainās Polijas

jūn 09, 2022 Erasmus+, Foto

Erasmus+ projekta 2020-1-LV01-KA229-077434_1 "Digitālo tehnoloģiju apmaiņa" ietvaros, mūsu skolas skolotājas, kopā ar komandām no Spānija...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija