Grobiņas sākumskola

UNESCO ASP

Šajā mācību gadā Grobiņas sākumskola darbosies arī UNESCO Asociēto skolu projektā (ASP).

UNESCO Asociēto skolu projekts ir pirmais skolu sadarbības tīkls pasaulē, kas izveidots 1953. gadā un kurā šobrīd darbojas apmēram 9000 izglītības iestāžu 180 valstīs. Latvija UNESCO ASP iesaistījusies kopš deviņdesmito gadu sākuma, un tā darbību Latvijā koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

32 izglītības iestādes Latvijā uzņemtas UNESCO Asociēto skolu projektā (ASP) un darbosies tajā 2015.–2018. gadā. Tās ir skolas, kas gatavas integrēt mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības balstus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā.

Kopumā dalībai UNESCO ASP Latvijā 2015.–2018. gadam pieteicās 79 izglītības iestādes. Visplašākā interese darboties izrādīta kultūrizglītības un vērtībizglītības virzienā.

UNESCO ASP skolas īstenos aktivitātes, atbalstot izglītību, kas rosina personības attīstību, radošu un inovatīvu domāšanu, veiksmīgu socializāciju, ilgtspējīgu dzīvesveidu un zināšanu un prasmju tālāknodošanu. Dalībskolas Latvijā organizēs seminārus, tematiskas nodarbības, radošās darbnīcas un citus pasākumus skolniekiem, skolotājiem un plašākai sabiedrībai.

UNESCO ASP 2015.–2018. gadā virzienā “Kultūrizglītība un vērtībizglītība” darbosies 10 skolas.

Cilvēktiesību izglītību UNESCO ASP ietvaros Latvijā stiprinās 10 izglītības iestādes.

Virzienā “Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un “ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi darbosies 12 skolas, to skaitā arī Grobiņas sākumskola.

 

UNESCO ASP koordinatori mūsu skolā ir:

Laila Urbāne, skolas direktore,

Mārīte Bumbule, dabaszinību skolotāja,

Sarmīte Kalniņa, vēstures un sociālo zinību skolotāja.

Pēdējās izmaiņas ( Otrdiena, 15 septembris 2015 17:25 )