Grobiņas sākumskola

Šaha čempionāts

GROBIŅAS SĀKUMSKOLAS UN GROBIŅAS ĢIMNĀZIJAS 2019.GADA ŠAHA ČEMPIONĀTS PAR GODU GROBIŅAS 324.DZIMŠANAS DIENAI

Ap­stip­ri­nu

Grobiņas sākumskolas un ģimnāzijas

 di­rek­to­re ________________ L.Urbāne

2019.ga­da 14.janvārī

 

GROBIŅAS SĀKUMSKOLAS UN

GROBIŅAS ĢIMNĀZIJAS 2019.GADA

ŠAHA ČEMPIONĀTS

PAR GODU GROBIŅAS 324.DZIMŠANAS DIENAI

 

MĒRĶIS:

1.       Popularizēt šahu bērnu un jauniešu vidū.

2.       Popularizēt šahu Grobiņas sākumskolā un Grobiņas ģimnāzijā, pilsētā, novadā.

3.       Paaugstināt Grobiņas sākumskolas un Grobiņas ģimnāzijas šahistu sporta meistarību.

4.       Noskaidrot  Grobiņas sākumskolas un Grobiņas ģimnāzijas labākos šahistus.

5.       Dot iespēju jaunajiem šahistiem pilnveidot sportisko meistarību.

 

SACENSĪBAS NOTIKS:

l  Sacensības plānotas janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā Grobiņas sākumskolas 2 - 15.kabinetā ( 2.stāvs).

Trešdienās 7. stundas laikā 4. - 5.klases skolēnu turnīrs.

Trešdienās 8., 9. stundas laikā  6. - 12.klases skolēnu turnīrs.

Ceturtdienās 7.stundas laikā  1. - 3.klases meiteņu turnīrs.

 Ceturtdienās 8.,9. stundas laikā  1. - 3.klases  zēnu turnīrs.

l  Sacensību kārtu skaits tiks noteikts atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita. Plānots, ka varētu būt 7. – 9. kārtas vai arī katrs ar katru. Katrā kārtā 1 spēle, kuras ilgums – 40 minūtes.

 

PIETEIKŠANĀS:

        Iepriekšējā pieteikšanās līdz  25 .janvārim pie šaha skolotājas Rudītes Bērziņas (ruditob@ inbox.lv vai e-klasē). Sakarā ar skolā esošo šaha inventāra skaitu, dalībnieku skaits ierobežots!!! Priekšroka šaha pulciņa šahistiem.Tāpēc neatliksim pieteikšanos uz pēdējo mirkli, bet to veiksim laikus.

 

APBALVOŠANA:

      Katrā turnīrā ar medaļām un diplomiem tiks apbalvotas trīs labākās meitenes un trīs labākie zēni. Pirmo sešu vietu ieguvējiem diplomi. Visiem dalībniekiem Pateicības raksti un balvas no A/S LAUMA LINGERIE. Iespējamas arī pārsteiguma balvas. Apbalvošana notiks maijā skolu svinīgajos pasākumos aktu zālē.

 

 

Pēdējās izmaiņas ( Pirmdiena, 14 janvāris 2019 13:23 )