Grobiņas sākumskola

Aicina iesniegt projektus

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

Grobiņas novada dome aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

Grobiņas novada pašvaldība izsludina Grobiņas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniegšanas termiņš– 2018.gada 31.oktobris, plkst.17.00Grobiņas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 76, Grobiņā, LV – 3401.

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 30.11.2018.

Projekta ieviešanas laiks - no 01.02.2019. līdz 31.07.2020., no 3 līdz 18 mēnešiem.

 

Visu nepieciešamo dokumentāciju var redzēt šeit!

 

          *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Linda Gulbe

63497965

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Pēdējās izmaiņas ( Pirmdiena, 01 oktobris 2018 10:32 )
 
Meža ekspedīcija

Šajā mācību gadā visām 6.klasēm bija iespēja piedalīties Latvijas valsts mežu (LVM) rīkotajā Meža ekspedīcijā. Mēs, 6.d klase, šo iespēju izmantojām. Bijām patīkami pārsteigti par kvalitatīvi noorganizētu, izzinošu nodarbību vairāk kā divu stundu garumā. Uzzinājām, kur izmanto koku, kādā augsnē labprāt aug koki, kāpēc mežs ir jāretina, kā izskaitīt jaunaudzē mazos kociņus. Apzinājām tās vietas Latvijā, kur atpūsties mežā piedāvā LVM. Interesanti, ka pielietojot nesarežģītus paņēmienus un palīgierīces, samērā precīzi izmērījām pieauguša koka garumu. Vai protat no dēļiem uzmeistarot tiltu, kuru būvējot neizmanto ne skrūves, ne naglas, ne citus sasaistes priekšmetus? Mēs to izdarījām! Laika apstākļus šajā dienā izbaudījām dažādus - Latvijai raksturīgus. Mēs guvām daudz jaunu zināšanu un esam gandarīti par dienu, ko pavadījām mežā mācoties!

img_20180925_093718.jpg img_20180925_094335.jpg img_20180925_094424.jpg img_20180925_094936.jpg img_20180925_100755.jpg img_20180925_101210.jpg img_20180925_102316.jpg img_20180925_102611.jpg img_20180925_103233.jpg img_20180925_104949.jpg img_20180925_105715.jpg img_20180925_110747.jpg img_20180925_112927.jpg img_20180925_113233.jpg img_20180925_114916.jpg img_20180925_120110.jpg img_20180925_120914.jpg

 

 

Pēdējās izmaiņas ( Piektdiena, 28 septembris 2018 09:38 )
 
Karogi plīv...

Mūžīgi sirdīs ieslēdziet

Brīvības dienas skaistās,

Paceliet acis uz karogu!

Latvijas saule tur laistās.

Silts un saulains 21.septembra rīts dabā - tāds arī katrā sirdī ikvienam, kurš piedalījās svinīgā karogu pacelšanā. Skolu pagalmā lepni plīv Latvijas, Grobiņas novada un Eiropas Savienības karogi. Ik dienu tie atgādinās par piederību savai skolai, pilsētai un Eiropai.

 

21.septembris arī Olimpiskā diena, kad visi kopā vienojāmies kopīgā rīta vingrošanā.

007-img_3188.jpg 008-img_3189.jpg 009-img_3190.jpg 011-img_3192.jpg 019-img_3200.jpg 026-img_3207.jpg 027-img_3208.jpg 034-img_3215.jpg 038-img_3219.jpg 045-img_3226.jpg 046-img_3227.jpg 047-img_3228.jpg 053-img_3234.jpg 061-img_3242.jpg 064-img_3245.jpg 067-img_3248.jpg 075-img_3256.jpg 076-img_3257.jpg 086-img_3267.jpg 088-img_3269.jpg 089-img_3270.jpg 090-img_3271.jpg 091-img_3272.jpg 092-img_3273.jpg 093-img_3274.jpg 096-img_3277.jpg 099-img_3280.jpg

Foto: G.Viļumsons

 

Pēdējās izmaiņas ( Piektdiena, 21 septembris 2018 17:48 )
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

5 lapa no 53