Grobiņas sākumskola

POPIELA

Semestra sākumā 5.b klases meitenes nāca ar iniciatīvu, rīkot Popielu 4.-6.klašu skolēniem. Kopīgi izstrādājām nolikumu, paredzējām laiku un vietu. Varēja sākties gatavošanās process. Diemžēl, atsaucība bija ļoti maza... Bet tas nelika 5.b klasei atteikties no sava priekšnesuma parādīšanas citiem. Apņēmības pilni un klases audzinātājas Kristīnes Strīķes atbalstīti piektie parādīja savu priekšnesumu 3.maija pusdienlaikā. Skatītāji ar aplausiem atbalstīja drosmīgos.

Prieks, ka 5.b klase nenolaida rokas un savu darbu veica līdz galam!

Man bija prieks ar jums sadarboties!

Direktores vietniece Linda Astrauska

img_20190503_121821.jpg img_20190503_121831.jpg img_20190503_121850.jpg img_20190503_121916.jpg