Grobiņas sākumskola

Taupīsim gudri!

9.aprīlī 6.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties „VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKA” piedāvātajā nodarbībā  projekta “Pārrobežu sadarbība energoresursu efektivitātes veicināšanai” ietvaros. Projekta mērķis ir organizēt starptautisku kampaņu, lai veicinātu jauniešu zināšanas energoefektivitātes jautājumos un sniegt padziļinātu izpratni par energoresursu gudru izmantošanu.

Šajā nodarbībā skolēniem bija „jāuzceļ” māja, jānosiltina tā, lai pēc iespējas mazāk būtu siltuma zudumi. Skolēni guva priekšstatu par enerģijas veidiem, siltināšanas materiāliem un kā gudri taupīt enerģiju.

img_20190409_092249.jpg img_20190409_092821.jpg img_20190409_092832.jpg img_20190409_092843.jpg img_20190409_092905.jpg img_20190409_092920.jpg img_20190409_092931.jpg img_20190409_092947.jpg img_20190409_093022.jpg img_20190409_093208.jpg img_20190409_093214.jpg img_20190409_100443.jpg img_20190409_100530.jpg img_20190409_102310.jpg img_20190409_102424.jpg