Grobiņas sākumskola

Lepojamies kopā ar Paulu

Katru mācību gadu Grobiņas sākumskolas (iepriekš pamatskolas) mūzikas virziena audzēkņi piedalās dažādos festivālos un konkursos. Arī šis mācību gads nav izņēmums.

Saldus mūzikas skola un Saldus novada pašvaldība 9. martā rīkoja XI Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu koka pūšaminstrumentu konkursu.

Dalībniekiem bija jāatskaņo divi dažāda rakstura brīvas izvēles skaņdarbi.

Mūsu skolu mūzikas skolu konkurencē pārstāvēja 3. klases skolniece Paula Sērdiene, kura izvēlējusies flautas instrumenta spēli un neatlaidīgi ar čaklu un regulāru darbu tika saniegusi tik augstu līmeni, lai spētu piedalīties šādā konkursā.

Paulas skolotāja ir Baiba Kokina, kura palīdz meitenei mērķtiecīgi apgūt flautas spēles prasmi. Konkursā kopā ar Paulu muzicēja koncertmeistare Inese Krūmiņa.

Mums visiem ir ļoti liels prieks par Paulas sasniegumiem, jo jaunākajā grupā meitenes spēle tika novērtēta ar visaugstāko punktu skaitu, kā rezultātā Paula ieguva 2. vietu. Konkursā 1. vieta netika piešķirta nevienam.

Mīļš paldies Paulai par mīlestību uz mūziku, paldies viņas vecākiem, kas meitu atbalsta.

Paldies skolotājai Baibai, kura prata saskatīt un attīstīt meitenes talantu, paldies koncertmeistarei Inesei par sadarbību.

Lai veicas arī turpmāk un ir vēlme apliecināt sevi konkursos gan mūsu skolēniem, gan skolotājiem.

Mēs ar Jums lepojamies!

Vēlos piebilst, ka arī pianisti gatavojas startam sevi apliecināt festivālos un konkursos.

Mūzikas programmas vadītāja Anita Elere

dsc_0801.jpg dsc_0805.jpg

 

 

Pēdējās izmaiņas ( Trešdiena, 16 marts 2016 15:06 )