Grobiņas sākumskola

Pirkstiņi pa taustiņiem

    Tā nu sagadījās, ka pa pirmo lielo balto sniegu, acis priecēdami par piesnigušajām eglēm un apsarmojušiem kokiem, 2. klases jaunie pianisti, kopā ar savām skolotājām devāmies uz pirmo uzstāšanos ārpus Grobiņas robežām. Mūsu sniegotā ceļa mērķis bija Jūrmala, Kauguru kultūras nams, kur notika ceļojošais minifestivāls jaunajiem pianistiem, kuru pārstāvēja vispārizglītojošo skolu ar mūzikas novirzienu un mūzikas studiju no Rīgas, Liepājas, Durbes, Jūrmalas un Grobiņas pamatskolas mūzikas novirziena klases audzēkņi.

   Mūsu skolu festivālā "Pirkstiņi pa taustiņiem" prezentēja Marta Zēna, Agnese Gedvila (sk. Inese Krūmiņa), Adriana Riežniece, Hilda Ciemese, Armands Kiseļovs

(sk. Anita Elere).

   Katra uzstāšanās ir jaunā mūziķa pieredzes krātuve, jo spēlējot instrumentu ir jāprot sagalabāt mieru sevī un domāt tikai par izpildāmo skaņdarbu. Ar prieku, mēs skolotājas, baudījām savu audzēkņu uzstāšanos, kuru spēle notika ar pārliecību un gaumīgu muzikālā tēla atklāšanu.

   Ar gandarījumu sapratu, ka mūsu skolā uzsāktā mūzikas programma ir uzņēmusi nosprausto mērķu pareizo gaitu un viss notiek, lai šeit taptu jauna mūziķu paaudze, kas pēc mūsu skolas absolvēšanas varēs turpināt mācības arī tālākās mūzikas izglītības iestādēs, ja vien  būs vēlme saistīt savu dzīvi ar mūziku.

   Paldies Grobiņas pamatskolas direktorei Lailai Urbānei, kas atbalstīja šo programmu!

   Paldies visiem pedagogiem, kuri strādā ar mani plecu pie pleca un nežēlo savu laiku, lai savas zināšanas un muzikālo talantu ieliktu savos audzēkņos!

   Lai visiem labestības, mīlestības un radošuma pilns Adventes laiks!

 

        Kultūrizglītības metodiskās komisijas vadītāja Anita Elere

Pēdējās izmaiņas ( Pirmdiena, 09 decembris 2013 10:32 )