Grobiņas sākumskola

Mūzikas virziena pasākumi 2016./17. mācību gada 2. semestrī

Tehniskā ieskaite

Specialitāte

Datums un laiks

Ģitāras spēle

20. februārī plkst.14.00

Solodziedāšana

21.februārī plkst. 14.30

Flautas spēle

21.februārī plkst. 15.00

Klavierspēle

28. februārī  plkst.14.00

 

 

Mācību gada noslēguma eksāmens

 

Specialitāte

Datums un laiks

Vispārējās klavieres 5. b klasei

21.aprīlī plkst.14.30

Ģitāras spēle

8.maijā plkst.14.00

Sitaminstrumenti

8. maijā 15.00

Solodziedāšana

9. maijā 14.00

Flautas spēle

9.maijā 15.00

Klavierspēle

12. maijā 14.00

 

15. maijā 18.00 ģimnāzijas zālē 1.-5. b klašu labāko audzēkņu koncerts pēc eksāmenu noklausīšanās un rezultātiem.

Laikā no 16.-25. maijam koncerti Grobiņas novada bērnudārzos un skolās.

6. jūnijā konsultācija topošajiem pirmklasniekiem, kuri izvēlas mācīties mūzikas virziena klasē.

7. jūnijā 10.00 uzņemšanas eksāmens topošajiem pirmklasniekiem.