Grobiņas sākumskola

Arhīvs

Filtrs 

 • Iznācis Skolas avīzītes 2010.gada septembra numurs

  Lejupielādēt šeit!       1.lapa,  2.lapa,     3.lapa,     4.lapa. ...
 • Vidusskolas bibliotekāres darba laiki

  Vidusskolas bibliotekāres darba laiki  Skolas bibliotēkas Skolas ielā 4 darba laiks  Pirmdien 13.00 – 16.45Otrdien   8.30 – 11.25; 11.55 - 16.30Trešdien  13.00 - 16.45      Ceturtdien 13.00 – 16.45           Piektdien...
 • Skolvadības sistēma e-klase

  Skolvadības sistēma e-klase ir skolotāju darba instruments, ar kura palīdzību tiek nodrošināti pedagoģiskā procesa nepieciešamā dokumentācija. E-klase apvieno klases elektronisko žurnālu ar dažādu atskaišu veidošanu. Papildus tam skolēn...
 • Mēs svētkos . . .

  Bilžu galeriju skatīt šeit!...
 • Dienasgrāmata Nr.2

    Svētku dalībnieku – Grobiņas vidusskolas 5.-9.klašu koristu  pieskatītājas, visādu citādu mērķu labad klāt esošas personas, skolotājas Mairas Staltas personīgais atskatījums uz laiku no 2010.gada 7.- 11.jūlijam.       Ir labi...
 • Dienasgrāmata Nr.1

  Atbildīgās personas par Grobiņas vidusskolas 5.-9.klašu kora 2.balsi un 3.istabu Vinetas Lagzdiņassubjektīvās piezīmes par pasākumu ar nosaukumu „X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”,kas notika 2010.gada 7.-10.jūlijā Rīgā.&...
 • Iznācis Skolas avīzītes 2010.gada marta numurs

  Lejupielādēt šeit!...
 • Skolas himna

    Atgriežoties Liāras Paspārnes vārdi Jura Ločmeļa mūzika Katram jau reiz izaug spārni Katrs putnēns pamet ligzdu, Taču pasaulē ir vārdi, Aicina, kas mājās mūs. Šodien, verot skolas durvis, ...
 • Par e-bibliotēku

  Grobiņas vidusskolas bibliotekāre ir pilnvarota reģistrēt portāla www.e-biblioteka.lv lietotājus.E-bibliotēka piedāvā 6028 ieskenētas grāmatas, 1641 audiogrāmatu, arī videofilmas un attēlus. Nāciet, reģistrējieties un izmantojiet piedāv...
 • Iznācis Skolas avīzītes 2009.gada trešais numurs

  Lejupielādēt šeit!...
 • Iznācis Skolas avīzītes 2009.gada ceturtais numurs

  Lejupielādēt šeit!...
 • Iznācis Skolas avīzītes 2009.gada otrais numurs

  Lejupielādēt šeit!...
 • Skolas vadība atbild

  Cik liela mācību slodze drīkst būt izglītojamajam? „Uz uzdoto jautājumu atbildi var rast Vispārējās izglītības likuma 33. un 34.pantā, proti: mācību stundu slodze nedēļā vienā pamatizglītības programmā nedrīkst pār...
 • Iznācis Skolas avīzītes 2009.gada pirmais numurs

  Lejup ielādēt šeit! (pdf dokuments)...