Grobiņas sākumskola

Grobiņas sākumskolas mūzikas virziena programmas pasākumi 2017./2018. mācību gada 1. semestrī

Pasākuma laiks

Pasākums

Norise

5.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuldīgas novada mūzikas skolotāju uzņemšana- metodiskā diena

12.00-viesu ierašanās

12.30- atklātās stundas vada:

A. Elere – 6.b klase 213. kab.

A. Kupiča-2.a klase 130.kab.

A. Timofejeva-3.b klase ? 2-16 kab.

13.20-14.00 skolas prezentēšana 130. klasē. Priekšnesumi:

M. Podnieks – klavieres

P. Sērdiene- flauta

K. Božko- solo dziedāšana

M. Reinholde–gitāra

14.00- pusdienas

14.30- atklātās individuālās stundas vada:

B. Kokina ( flauta) 2-16 kab.

I. Krūmiņa ( klavieres) 1-3 kab.

A. Elere ( klavieres) 2-7 kab.

M. Kupčs (ģitāra) 131.kab.

16.10.2017.

Tehniskā ieskaite:

14.00- 2.-6.kl.sitaminstrumentālisti

15.00-2.-6.kl.ģitāristi

 

Komisijā: A. Elere, E. Akerfelds, M. Kupčs, L. Būmeistere

18.10.2017.

Tehniskā ieskaite 2.-6.kl.pianistiem

Komisijā: A. Elere, I. Krūmiņa, A. Kupiča

20.10.2017.

Tehniskā ieskaite:

14.00-2.-6.kl. solodziedātāji

15.00- 2.-6.kl. flautisti

Komisijā: A. Elere, M. Lazdāne, B. Kokina, I. Krūmiņa, Z. Ķerve

11.12.2017. plkst.12.00

1.b klases 1. mazais koncertiņš Ziemassvētku ieskaņai

Piedalās visi pedagogi, kuri māca 1.b klasei, skolas direktore un vietnieki, klases audzinātāja

11.12.2017.

Mācību koncerts-eksāmens ģitāristiem:

14.00- ped. M. Kupča 2.-6.kl. skolēniem ( atklāts)

14.30-ped. L. Būmeisteres 2.-5.kl. skolēni

Atklātajā eksāmenā var piedalīties jebkurš klausītājs.

Komisijā: A. Elere, M. Kupčs, L. Būmeistere

12.12.2017.

Mācību koncerts- eksāmens:

14.00-2.-6.kl. flautistiem

15.00-1.-6.kl. solodziedātājiem

 

Komisijā: A. Elere, M. Lazdāne, B. Kokina, I. Krūmiņa, Z. Ķerve

13.12.2017. plkst.15.00

Mācību koncerts- eksāmens 2.-6.kl. sitaminstrumentālistiem

Komisijā: A. Elere, E. Akerfelds, Z. Ķerve

15.12.2017. plkst.14.00

Mācību koncerts – 2.-6. eksāmens pianistiem

Komisijā: A. Elere, A. Kupiča, I. Krūmiņa

22.12.2017. plkst.15.00

Mūzikas programmas pedagogu koncerts Ziemassvētku ieskaņai “Uzburt laimi sevī!”

Piedalās: I. Krūmiņa, M. Šembele, B. Kokina, E. Akerfelds, M. Kupčs, L. Būmeistere, M. Lazdāne, A. Kupiča, A. Elere, Z. Ķerve

 

Pēdējās izmaiņas ( Trešdiena, 27 septembris 2017 07:12 )