Grobiņas sākumskola

Mēs iepazinām Grobiņu!!!

    Laikā, kad visas mācību grāmatas ir apgūtas līdz pēdējai lapaspusei, Grobiņas sākumskolas skolēni savas zināšanas vēl papildināja darbojoties radošājās darbnīcās, kuras organizēja SIA „ASPIRED” no Ventspils.

     Lai diena būtu vēl aktīvāka un atraktīvāka, aicināju klases ar saviem skolotājiem doties pārgājienā „Iepazīsti Grobiņu”.

    Katrai klasei tika iedots materiāls, kurā vajadzēja atpazīt 20 vietas Grobiņā un nokļūt līdz tām. Pie kādas no bildītēm varēja izlasīt informāciju par konkrēto vietu, bet citā vietā pašiem vajadzēja dalīties savās atmiņās.

    Dienas noslēgumā saņēmu šādus vārdus:

   „Uzskatām, ka Grobiņas pilskalns ir Grobiņas sirds. Tieši tur mēs visi tiekamies prieka pilnos brīžos. Arī šodien mēs esam priecīgi!” savā priekā dalās 1.b klase un audzinātāja Jolanta Smukuma.

    2.a klase ar audzinātāju Ligitu Mateusu pie vecās stacijas ēkas: „Interesanti - audzinātāja ar vilcienu pat ir braukusi! Tikai pati neko neatceras, zin to pēc nostāstiem, jo skolotājai tad bija tikai 2 gadi.”

   „Pie Sv. Brigitas katoļu baznīcas mūs viesmīlīgi sagaidīja Svētdienas skolas skolotāja. Uzzinājām, kā ienākt baznīcā, pagodināt Jēzu. Noklausījāmies stāstījumu par mārīti. Tagad zinām, kāpēc mārīti sauc par dievgosniņu un kāpēc šim kukainim ir 7 punktiņi”, savos iespaidos dalās 3.c klase un audzinātāja Lilita Līne.

   4.a klase ar audzinātāju Teiksmu Burģi dienas noslēgumā raksta: „Ciemojāmies Grobiņas baptistu baznīcā, kur mūs laipni sagaidīja Oskars Špickofs. Iedvesmojošs un pamācošs bija stāsts par gleznu “Pazudušais dēls”. Safotografējāmies pie luterāņu baznīcas. Laipni sagaidīja mūs Svētās Brigitas Romas katoļu baznīcā, kur mums pastāstīja teiku par bizbizmārīti – Dieva kukainīti. Šī bija ļoti svētīga diena!”

   „Bērnudārzā mīļākā audzinātāja bija Dacīte, jo jauka, mīļa un saprotoša. Bet man nepatika gulēt, tāpēc citreiz ņēmu no mājām līdzi kādu mantiņu un zem segas gulēšanas laikā spēlējos”, šādās atmiņās dalījās 5.c klases skolēni ar audzinātāju Artu Strakšu.

   5.b klase un audzinātāja Anita Elere, apceļojot Grobiņu, konstatēja, ka tikai viena meitene no klases ir īsta grobiņniece, bet pārējie ir ienācēji. Uzzinājuši daudz faktus par Grobiņu un to, ka tirgus laukuma nosaukums ir Martas tirgus.

   „Vārdam „draudzība” nav izteiktas definīcijas. Katrs ar šo vārdu saprot kaut ko citu, bet tomēr līdzīgu. Draudzība var pastāvēt starp diviem un vairāk cilvēkiem. Bet par draudzību to var saukt tikai tad, ja šie cilvēki, kas viens otru sauc par draugu, ir atklāti viens pret otru, neapceļ, nemānās, neaprunā viens otru, starp viņiem nepastāv sacensības, viņi ir vienoti. Mēs esam vienoti!” - to saka 3.b klase un audzinātāja Grēta Zudava.

   1.c klase un audzinātāja Linda Būka fotogrāfējoties skolas fonā: „Tā ir mūsu mīļā skola. Pirmajā klasē bija tik jauki mācīties. Ticam, ka arī turpmākajos mācību gados tā būs.”

   3.d klases audzinātāja Maija Vārna fotogrāfijā iemūžinājusi tikai sešus klases skolēnus, jo pārējie esot devušies meklēt pilskalna mūros iemūrēto princesi.

    3.a klases audzinātāja Venita Šakauska savējos nofotografējusi pie Grobiņas cietuma, jo tāda bijusi viņu izvēle.

   „Mums ļoti patika šī diena! Apskatījām skaistās Grobiņas vietas, piemēram, luterāņu baznīcu, pilskalnu, iCafe utt. Esam pateicīgi skolotājai Lindai par sagatavoto maršrutu un informāciju!” – tā dienas noslēgumā raksta 1.a klase un audzinātāja Liene Buka.

Paldies klašu audzinātājām un skolotājām, kuras piedalījās mazajā, bet aizraujošajā ceļojumā pa Grobiņu!

 

Direktores vietniece Linda Astrauska

1a.jpg 1b.jpg 1c.jpg 2a.jpg 2b.jpg 3a.jpg 3b.jpg 3c.jpg 3d.jpg 4a.jpg 5b.jpg 5c.jpg